thông tin kt-dtxd-gpmb

Thông báo: Lịch tiến độ, thời gian, địa điểm tập trung và một số nội dung thi tuyển công chức phường quận Ba Đình năm 2019.
Ngày đăng 21/05/2019 | 17:50

Hội đồng tuyển dụng công chức phường quận Ba Đình năm 2019 thông báo lịch tiến độ, thời gian, địa điểm tập trung và một số nội dung thi tuyển công chức phường quận Ba Đình năm 2019..

Nội dung chi tiết:

- Thông báo số 04/TB-HĐTD: xem tại đây.

- Danh sách thí sinh thi trắc nghiệm trên máy tính: Phòng 3, Phòng 4, Phòng 5.