thông tin kt-dtxd-gpmb

Thông báo: Kết quả bài viết môn kiến thức chung và môn nghiệp vụ chuyên ngành công chức phường năm 2019
Ngày đăng 14/06/2019 | 18:23

Hội đồng tuyển dụng quận Ba Đình thông báo kết quả bài viết môn kiến thức chung và môn nghiệp vụ chuyên ngành công chức phường năm 2019.

 

Chi tiết:

- Kết quả bài viết môn kiến thức chung và môn nghiệp vụ chuyên ngành: xem tại đây.

- Mẫu đơn phúc khảo bài thi: tải về tại đây.