thông tin kt-dtxd-gpmb

Hướng dẫn cấp giấy phép cải tạo, sửa chữa, xây dựng mới công trình liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo
Ngày đăng 10/09/2019 | 17:12

Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố tại văn bản số 216/UBND-NC ngày 29/7/2019 về triển khai nhiệm vụ trọng tâm về công tác quản lý nhà nước liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn thành phố Hà Nội, Sở Xây dựng đã ban hành văn bản số 7431/SXD-CP ngày 21/8/2019 về việc hướng dẫn cấp giấy phép cải tạo, sửa chữa, xây dựng mới công trình liên quan đến tín ngưỡng tôn giáo.

Nội dung chi tiết văn bản số 7431/SXD-CP: xin xem tại đây.

Phòng VHTT