thông tin kt-dtxd-gpmb

Quận Ba Đình hoàn thành tốt Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019
Ngày đăng 18/10/2019 | 13:12

Tổng điều tra dân số và nhà ở là một trong ba cuộc Tổng điều tra thống kê được quy định trong Luật Thống kê, với chu kỳ thực hiện 10 năm một lần. Cuộc Tổng điều tra nhằm thu thập số liệu cơ bản về dân số và nhà ở trên toàn bộ lãnh thổ nước CHXHCN Việt Nam, đáp ứng nhu cầu thông tin về dân số và nhà ở phục vụ đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020; xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030; phục vụ công tác giám sát thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; giám sát các Mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết.

Quận Ba Đình có 14 phường với 380 tổ dân phố. Quy mô tổ dân phố ở nhiều phường lớn hơn quy định số hộ của một địa bàn điều tra, ranh giới các tổ dân phố ở một số phường không liền nhau, trong khi đó theo quy định của cuộc Tổng điều tra không được ghép một phần tổ dân phố này với tổ dân phố (hoặc một phần tổ dân phố) khác khi phân chia địa bàn. Thực trạng trên đã gây khó khăn trong công tác chuẩn bị điều tra như: phân chia địa bàn điều tra trên thực địa, vẽ sơ đồ nền, lập bảng kê số nhà, số hộ, số người của địa bàn điều tra và quá trình thu thập thông tin của điều tra viên.

Xác định được tầm quan trọng của cuộc Tổng điều tra,  ngày 21 tháng 9 năm 2018, Chủ tịch UBND quận Ba Đình đã có Quyết định số 1685/QĐ - UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo và Văn phòng Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở quận Ba Đình; Ngày 24 tháng 9 năm 2018, BCĐ TĐT dân số và nhà ở quận Ba Đình có công văn số 01/BCĐQ-VP hướng dẫn các phường trong quận thành lập BCĐ TĐT dân số và nhà ở năm 2019. Ngày 28/9/2018 toàn bộ 14 phường trên địa bàn quận cũng đã thành lập xong Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở cấp phường.

Quận đã tập trung triển khai nhiều hình thức tuyên truyền, trong đó, tập trung vào giai đoạn trước và trong thời gian điều tra. Trước ngày ra quân, đã tổ chức diễu hành, cổ động trên tất cả các địa bàn dân cư. Đặc biệt, sau lễ ra quân Tổng điều tra, sáng 1/4, tất cả các phường đều tổ chức các đoàn ô tô, xe máy diễu hành quanh phường để tuyên truyền cho cuộc Tổng điều tra. Sau lễ ra quân, 100% điều tra viên đã xuống hộ để phỏng vấn và ghi phiếu. Do chuẩn bị chu đáo và thận trọng, nên đến ngày 15/04/2019 toàn bộ 16 địa bàn đặc thù và đến ngày 25/04/2019 toàn bộ 515 địa bàn thường của 14 phường đã hoàn thành công tác điều tra tại địa bàn theo đúng kế hoạch đề ra.

Qua các nhóm zalo được thành lập, hàng ngày BCĐ các phường nắm được những vướng mắc phát sinh để giải quyết theo quy định hoặc báo cáo cho BCĐ quận xin ý kiến chỉ đạo, đảm bảo tính thống nhất. Những khó khăn, vướng mắc, những tồn tại, thiếu sót trong quá trình điều tra đều được thông báo nhắc nhở, bổ sung, điều chỉnh kịp thời đến từng tổ trưởng điều tra và điều tra viên. Qua việc thường xuyên kiểm tra tiến độ điều tra trên trang thông tin điện tử Tổng điều tra, BCĐ các phường biết được những nơi có tiến độ chậm để tăng cường bổ sung lực lượng điều tra, đảm bảo không ảnh hưởng đến tiến độ chung. Vì vậy, đến ngày 15/04/2019 toàn bộ 16 địa bàn đặc thù và đến ngày 25/04/2019 toàn bộ 515 địa bàn thường của 14 phường đã hoàn thành công tác điều tra tại địa bàn theo đúng kế hoạch đề ra. Do các phường đều làm tốt công tác thu thập thông tin tại địa bàn, lên khi kết thúc điều tra việc để sót đối tượng điều tra và phải điều tra bổ sung rất ít (Toàn quận chỉ xẩy ra 02 trường hợp phải điều tra bổ sung).

Kết quả, toàn quận Ba Đình có 61.262 hộ với 221.893 nhân khẩu, trong đó: nam là 107.074 người chiếm 48.3%, nữ là 114.819 người chiếm 51.7% % (số liệu hộ và nhân khẩu trên đã bao gồm lực lượng công an, quân đội và cán bộ ngoại giao hiện đang công tác tại nước ngoài). Quy mô hộ trung bình là 3.5 người/hộ; dân tộc kinh chiếm 99.3%, các dân tộc khác chiếm 1.3%; tỉ số giới tính (số nam/100 nữ) là 93.3%; tỉ lệ dân số 15 tuổi trở lên chưa có vợ/chồng là 23.4%, có vợ/chồng là 67.2%, các tình trạng khác (góa, ly hôn, ly thân) là 9.4%; tỉ lệ dân số 15 tuổi trở lên biết đọc, biết viết là 99,7%; tỉ lệ hộ đang ở nhà chung cư là 22.3%, nhà riêng lẻ là 77.7%, diện tích nhà ở bình quân đầu người là 26.1m2.

Cuộc Tổng điều tra dân số trên địa bàn quận năm 2019 được thực hiện theo đúng kế hoạch và phương án đã đề ra. Các bước triển khai được thực hiện chặt chẽ theo đúng quy trình và có sự vận dụng sáng tạo phù hợp với điều kiện của quận. Công tác giám sát, kiểm tra, kiểm soát tiến độ và chất lượng cuộc Tổng điều tra được thực hiện một cách nghiêm ngặt. Ghi nhận những kết quả đã đạt được, UBND Thành phố tặng bằng khen cho 2 tập thể và 3 cá nhân đạt thành tích xuất sắc, Cục Thống kê Thành phố khen thưởng cho 3 tập thể, 23 cá nhân, UBND quận khen thưởng 6 tập thể hoàn thành xuất sắc, 11 tập thể hoàn thành tốt và 133 cá nhân hoàn thành xuất sắc trong công tác tổng điều tra.

 

Nguyễn Sơn - Phòng VHTT