thông tin kt-dtxd-gpmb

Bàn giao 22 điểm đất nông nghiệp, nhỏ lẻ xen kẹt cho UBND các phường
Ngày đăng 23/10/2019 | 13:32

Sáng ngày 23/10, UBND quận Ba Đình tổ chức Hội nghị bàn giao 22 điểm đất nông nghiệp, nhỏ lẻ xen kẹt cho UBND các phường để quản lý giữ nguyên hiện trạng.

Dự Hội nghị có đồng chí Đặng Văn Tường - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, đồng chí Đỗ Viết Bình - Phó Bí thư Quận ủy - Chủ tịch UBND quận, cùng các đồng chí lãnh đạo HĐND - UBND quận, các đồng chí là lãnh đạo các phòng, ban, ngành của quận, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy - HĐND-UBND, công chức địa chính - xây dựng các phường.

Thực hiện Nghị quyết số 27/2014/NQ-HĐND ngày 16/12/2014 của Hội đồng nhân dân quận Ba Đình về quản lý, sử dụng đối với 57 điểm đất công, đất nông nghiệp, nhỏ lẻ xen kẹt trên địa bàn năm 2015 và những năm tiếp theo, UBND quận đã chỉ đạo, yêu cầu các đơn vị thực hiện quản lý, kiểm tra, rà soát, đối chiếu quy hoạch sử dụng đất, lập biên bản kiểm tra hiện trạng đối với các điểm đất công, đất nông nghiệp, nhỏ lẻ xen kẹt trên địa bàn. Tập trung quán triệt đến các phòng, ban chức năng của quận và các phường về công tác quản lý, sử dụng các điểm đất công, đất nông nghiệp, nhỏ lẻ xen kẹt trên địa bàn quận để quản lý khai thác sử dụng có hiệu quả, phân loại các điểm đất có khả năng thực hiện dự án đầu tư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; các điểm đất phù hợp với quy hoạch sử dụng đất thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng theo quy định Pháp luật và các điểm đất phải giữ nguyên hiện trạng do vướng mắc về quy hoạch.

UBND quận đã thành lập 03 Tổ công tác. Kết quả đã thống nhất thông qua đối với 19 điểm đất phù hợp với quy hoạch để chuyển mục đích sử dụng, cấp GCN quyền sử dụng đất, 22 điểm đất thực hiện giữ nguyên hiện trạng.

Đ/c Đỗ Viết Bình - Chủ tịch UBND quận phát biểu tại Hội nghị.

Để đảm bảo công tác quản lý đối với 22 điểm đất giữ nguyên hiện trạng, UBND quận đã giao phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với UBND 10 phường và các đơn vị có liên quan để giữ nguyên hiện trạng không để phát sinh các vi phạm về đất đại, trật tự xây dựng tại từng điểm đất.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Viết Bình - Chủ tịch UBND quận yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị quản lý hồ sơ chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật. Đồng chí Chủ tịch cũng đề nghị các phòng, ban, ngành thuộc quận phối hợp chặt chẽ với các phường tiếp tục làm tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai trong thời gian tới.

Nguyễn Sơn - Phòng VHTT