thông tin kt-dtxd-gpmb

Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục quận Ba Đình năm 2019 thông báo thời gian, địa điểm, danh sách phòng thi của phần thi bài viết chuyên ngành (vòng 2) kỳ thi tuyển viên chức ngành giáo dục quận Ba Đình năm 2019
Ngày đăng 11/11/2019 | 17:21

Căn cứ Quyết định số 1076/QĐ-UBND ngày 07/3/2019 của UBND thành  phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội năm 2019; Quyết định số 3455/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND thành  phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 1 và Khoản I phần B Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 1076/QĐ-UBND ngày 07/3/2019; Công văn số 1627/SNV-XDCQ ngày 16/7/2019 của Sở Nội vụ thành  phố Hà Nội về việc tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019; Công văn số 2239/TB-SNV ngày 20/9/2019 của Sở Nội vụ về việc Thông báo Lịch tổ chức thi tuyển, xét tuyển viên chức các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã;

Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo quận Ba Đình thông báo:

1. Thời gian, địa điểm  tập trung thí sinh học tập nội quy, quy chế cho phần thi bài viết chuyên ngành (vòng 2) kỳ thi tuyển viên chức ngành giáo dục quận Ba Đình:

- Thời gian: 15 giờ 00 ngày 16/11/2019 (Thứ Bảy)

- Địa điểm: Thí sinh tập trung tại các phòng thi theo danh sách số báo danh tại Trường THCS Phan Chu Trinh, số 24 Nguyễn Công Hoan, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình.

2.  Thời gian, địa điểm  tổ chức phần thi bài viết chuyên ngành (vòng 2) kỳ thi tuyển viên chức ngành giáo dục quận Ba Đình:

- Thời gian: 7 giờ 15 ngày 17/11/2019 (Chủ Nhật)

- Địa điểm: Trường THCS Phan Chu Trinh, số 24 Nguyễn Công Hoan, phường
Ngọc Khánh, quận Ba Đình.

3. Danh sách thí sinh tại các phòng thi được niêm yết:

- Trên cổng thông tin điện tử của quận (tại địa chỉ www.badinh.hanoi.gov.vn);

- Trụ sở HĐND-UBND quận Ba Đình, số 25 Liễu Giai, phường Liễu Giai, quận Ba Đình

UBND quận Ba Đình thông báo để người dự tuyển được biết và thực hiện, những thắc mắc liên quan đến danh sách, người dự tuyển liên hệ với phòng Nội vụ (số điện thoại: 043.7625728) để được giải đáp.

 

Chi tiêt thông báo số 12: xem tại đây.

Chi tiết phòng thi và số báo danh: xem tại đây