thông tin kt-dtxd-gpmb

Thông báo của UBND quận Ba Đình về việc trao Quyết định tuyển dụng đối với thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình năm 2019
Ngày đăng 21/01/2020 | 17:03

Thực hiện Quyết định số 1076/QĐ-UBND ngày 07/3/2019 của UBND thành  phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội năm 2019; Quyết định số 3455/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND thành  phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 1 và Khoản I phần B Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 1076/QĐ-UBND ngày 07/3/2019;

Căn cứ Quyết định số 2696/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND quận Ba Đình về việc Phê duyệt kết quả thi tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình năm 2019;

Ngày 20/01/2020, UBND quận đã ban hành Quyết định tuyển dụng vào viên chức, làm việc tại các trường mầm non, tiểu học, THCS quận Ba Đình kể từ ngày 01/02/2020 đối với 240 thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình năm 2019.

UBND quận Ba Đình thông báo số 05/TB-UBND:

Thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình năm 2019 đến nhận Quyết định tuyển dụng tại trường học, nơi thí sinh đăng ký dự tuyển và trúng tuyển.

Thời gian 8 giờ 00 ngày 31/01/2020 (Thứ Sáu)

UBND quận Ba Đình thông báo để thí sinh được biết và thực hiện.

 

Chi tiết nội dung Thông báo số 05/TB-UBND: xem tại đây