thông tin kt-dtxd-gpmb

Triển khai nghiêm công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trên địa bàn quận năm 2020
Ngày đăng 01/03/2020 | 11:34

Ngày 14/01, UBND quận Ba Đình ban hành Kế hoạch số 13/KH-UBND về An toàn lao động, vệ sinh lao động trên địa bàn quận năm 2020.

 

Theo đó, quận đặt mục tiêu trên 95% số người làm công tác quản lý, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác AT, VSLĐ quận được tập huấn nâng cao năng lực về AT, VSLĐ. Trên 80% số người lao động làm các nghề, công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về AT, VSLĐ; trên 80% số ngưòi làm công tác AT, VSLĐ người làm công tác y tế; trên 90% số an toàn, vệ sinh viên trong các cơ sở sản xuất kinh doanh được huấn luyện về AT, VSLĐ. Trên 80% số hợp tác xã có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được tiếp cận thông tin phù hợp về AT, VSLĐ.

Đồng thời, trên 80% số người thuộc lực lượng sơ cứu, cấp cứu tại nơi làm việc được huấn luyện cập nhật về sơ cứu, cấp cứu. Trên 50% người lao động làm việc tại các cơ sở có nguy cơ bị các bệnh nghề nghiệp phổ biến được khám phát hiện bệnh nghề nghiệp; trên 70% doanh nghiệp lớn và 30% doanh nghiệp vừa và nhỏ có nguy cơ cao về bệnh nghề nghiệp thực hiện đo quan trắc môi trường lao động; đảm bảo trên 80% số người lao động làm việc tại các cơ sở có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp được khám, phát hiện và điều trị bệnh nghề nghiệp. 100% người lao động đã xác nhận bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được điều trị và phục hồi chức năng lao động theo quy định của pháp luật. 100% số vụ tai nạn lao động nghiêm trọng, chết người được khai báo, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. 100% đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức Công đoản thành lập được mạng lưới An toàn vệ sinh viên.

Tiếp tục nâng cao năng lực và hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát về AT, VSLĐ đối với các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Quận. Tham gia tập huấn nâng cao kỹ năng quản lý Nhà nước về AT, VSLĐ do Thành phố tổ chức. Triển khai các biện pháp phòng, chống một số bệnh nghề nghiệp phổ biến, thường gặp trong các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cao về bệnh nghề nghiệp. Tham gia tập huấn nâng cao năng lực chuẩn đoán, phục hồi chức năng cho người bị tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp; nghiệp vụ quan trắc môi trường lao động, đánh giá các yếu tố có hại trong lao động. Tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho người làm công tác y tế tại các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, lực lượng sơ cứu, cấp cứu tại nơi làm việc.

Triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền, tư vấn nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chính quyền các cấp, các ngành, đoàn thể, người sử dụng lao động và người lao động đối với công tác AT, VSLĐ. Nâng cao hiệu quả các phong trào quần chúng làm công tác AT, VSLĐ trong thời kỳ CNH-HĐH và hội nhập quốc tế.

Nguyễn Sơn