thông tin kt-dtxd-gpmb

Phát động phong trào thi đua hoạt động tín dụng chính sách năm 2020
Ngày đăng 18/03/2020 | 10:35

Ngày 04/3, Ban đại diện HĐQT NHCSXH quận Ba Đình đã ban hành Kế hoạch số 66/KH-BĐDNHCS nhằm triển khai và phát động thi đua khen thưởng hoạt động tín dụng chính sách năm 2020.

Mục đích nhằm tiếp tục tuyên truyền, triển khai các văn bản của Đảng, Nhà nước đặc biệt Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư trung ương Đảng, Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 27/4/2015 của thành ủy Hà Nội và Thông tri số 20-TT/QU ngày 06/7/2015 của Quận ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách.

Nội dung thi đua nhằm tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp đảm bảo 100% hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ thuê mua và sửa chữa nhà ở theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn có nhu cầu, đủ điều kiện được vay vốn tín dụng ưu đãi tại NHCSXH. Bên cạnh đó giải quyết và tạo việc làm cho người lao động, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế và phát huy thế mạnh nguồn lực lao động trong phát triển kinh tế - xã hội, tạo nguồn thu nhập, làm giàu cho người lao động, cho gia đình, cho xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp, giảm nghèo bền vững, ngăn chặn và đẩy lùi tín dụng đen, tăng cường an ninh trật tự xã hội trên địa bàn.

Tiêu chí khen thưởng tập trung việc hoàn thành tốt các chỉ tiêu về nguồn vốn được giao tại mọi thời điểm, hạn chế và ngăn ngừa nợ quá hạn phát sinh; Tiếp tục tuyên truyền về việc tham gia gửi tiền tiết kiệm tới các cá nhân và tổ chức trên địa bàn; Sự tạo điều kiện của chính quyền địa phương đối với hoạt động triển khai tín dụng chính sách của NHCSXH; Nâng cao chất lượng nhận ủy thác, ủy nhiệm giữa hội, đoàn thể và NHCSXH thông qua việc đôn đốc chỉ đạo tổ TK&VV triển khai hồ sơ cho vay đảm bảo về thời gian và chất lượng, tham gia và triển khai công việc theo quy định tại các buổi giao dịch lưu động và họp giao ban đầy đủ, công tác phối hợp kịp thời để xử lý khó khăn vướng mắc trong công tác triển khai…; Công tác kiểm tra giám sát; Tham gia các chương trình tập huấn của NHCSXH; Viết tin bài về hoạt động tín dụng chính sách tại địa bàn…

Ban đại diện HĐQT NHCSXH yêu cầu các phòng ban liên quan, UBND các phường, hội đoàn thể các cấp phối hợp NHCSXH quận căn cứ tiêu chí đánh giá thi đua, khen thưởng và chức năng nhiệm vụ được giao, tổ chức tuyên truyền, phát động thi đua và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tín dụng chính sách trên địa bàn.

Thời gian thi đua đến hết ngày 30/11/2020.

NHCSXH quận Ba Đình