thông tin kt-dtxd-gpmb

Thông báo các vị trí đã đủ chỉ tiêu; các vị trí còn thiếu và tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển (Sau đổi nguyện vọng lần 1)
Ngày đăng 07/07/2020 | 11:23

Căn cứ Quyết định số 2362/QĐ-UBND ngày 09/6/2020 của UBND Thành phố về việc Phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tổ chức xét tuyển vào viên chức các cơ sở giáo dục trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã năm 2020 đối với các trường hợp lao động hợp đồng làm công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc Thành phố từ năm 2015 trở về trước;

Căn cứ Hướng dẫn số 1586/HD-BCĐ ngày 12/6/2020 của Ban chỉ đạo xét tuyển vào viên chức các cơ sở giáo dục trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã năm 2020 đối với các trường hợp lao động hợp đồng làm công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc Thành phố từ năm 2015 trở về trước.

Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình thông báo:

1. Biểu tổng hợp các vị trí đã đủ chỉ tiêu; các vị trí còn thiếu và tiếp tục tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển (chuyển đổi nguyện vọng lần 2) của các thí sinh đăng ký dự tuyển vào viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận Ba Đình năm 2020 đối với các trường hợp lao động hợp đồng làm công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc Thành phố từ năm 2015 trở về trước
(Biểu số 2 kèm theo theo thông báo).

2. Biểu tổng hợp niêm yết tại:

- Cổng thông tin điện tử của quận (tại địa chỉ  www.badinh.gov.vn);

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính UBND quận Ba Đình, số 25 Liễu Giai, phường Liễu Giai, quận Ba Đình.

UBND quận Ba Đình thông báo để người dự tuyển được biết, những thắc mắc liên hệ với phòng Nội vụ (ĐT: 043.7625728) để được giải đáp./.

 

Chi tiết Thông báo số 137/TB-UBND: xem tại đây