thông tin kt-dtxd-gpmb

Thông báo về việc phê duyệt chỉ tiêu và kế hoạch tuyển dụng công chức diện tiếp nhận không qua thi tuyển đối với các trường hợp cán bộ phường khi thôi đảm nhiệm chức vụ cán bộ phường tại quận Ba Đình năm 2020
Ngày đăng 09/07/2020 | 09:10

Ngày 9/7/2020 UBND quận Ba Đình đã ban hành Quyết định số 1509/QĐ-UBND về việc phê duyệt chỉ tiêu và kế hoạch tuyển dụng công chức diện tiếp nhận không qua thi tuyển đối với các trường hợp cán bộ phường khi thôi đảm nhiệm chức vụ cán bộ phường tại quận Ba Đình năm 2020.

 

I. Mục đích, yêu cầu

- Tổ chức tuyển dụng công chức vào làm việc tại UBND các phường đủ về số lượng, đúng cơ cấu, đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

- Tuyển dụng công chức phường đảm bảo công khai, khách quan, công bằng, dân chủ và đúng quy định pháp luật.

II. Chi tiêu

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 02 người (biểu chi tiết kèm theo).

III. Điều kiện

1. Tiêu chuẩn và điều kiện người dự tuyển

a, Người có đủ các điều kiện sau được đăng ký dự tuyển công chức phường:

- Tuổi dự tuyển: đủ 18 tuổi trở lên;

- Trình độ giáo dục phổ thông: Tốt nghiệp trung học phổ thông;

- Có đơn đăng ký dự tuyển; Có lý lịch rõ ràng;

- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Tốt nghiệp đại học trở lên của ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng chức danh công chức phường;

- Trình độ tin học: Chứng chỉ sử dụng công nghệ thông tin theo chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và truyền thông;

- Trường hợp trước khi bầu giữ chức vụ cán bộ phường chưa phải là công chức phường thì thời gian giữ chức vụ cán bộ cấp phường tối thiểu là 05 năm (đủ 60 tháng trở lên);

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; tại thời điểm tiếp nhận không trong thời gian bị xem xét kỷ luật; bị điều tra; truy tố, xét xử và không trong thời hạn bị thi hành kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

b, Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

- Không cư trú tại Việt Nam;

- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

2. Hồ sơ đăng ký dự tuyển: Thí sinh đăng ký dự tuyển nộp 01 bộ hồ sơ gồm:

- Đơn đăng ký dự tuyển công chức phường;

- Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển; (Đơn đăng ký dự tuyển và Sơ yếu lý lịch tự thuật theo mẫu)

- Bản sao giấy khai sinh;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của chức danh công chức dự tuyển.

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị tiếp nhận về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác và các hình thức khen thưởng đã đạt được, có nhận xét và xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó công tác;

- Quyết định phê chuẩn, công nhận giữ các chức vụ, chức danh cán bộ cấp xã; Quyết định xếp lương; xác nhận đóng bảo hiểm xã hội; Quyết định nâng bậc lương gần nhất.

Đựng trong túi hồ sơ bằng bìa cứng cỡ 24 cm x32 cm, ghi rõ Hồ sơ đăng ký tiếp nhận không qua thi tuyển năm 2020 - đối tượng dự tuyển, ngành hoặc chuyên ngành dự tuyển, chức danh dự tuyển, số điện thoại, địa chỉ liên hệ;

* Ghi chú: mẫu đơn, sơ yếu lý lịch được đăng tải trên website của quận
Ba Đình (tại địa chỉ http://badinh.hanoi.gov.vn).

IV. Nội dung, hình thức tuyển dụng

1. Nội dung và hình thức sát hạch: Giao Hội đồng kiểm tra sát hạch căn cứ vào yêu cầu chức danh công chức cần tuyển, báo cáo Chủ tịch UBND quận xem xét, quyết định trước khi tổ chức sát hạch để đảm các quy định của pháp luật.

2. Hướng dẫn nội dung ôn tập, hình thức sát hạch: Sau khi Chủ tịch UBND quận phê duyệt nội dung và hình thức sát hạch, UBND quận Ba Đình sẽ có hướng dẫn cụ thể tới thí sinh đăng ký dự tuyển.

V. Phí, lệ phí, thời gian, địa điểm

a, Lệ phí: 500.000 đồng/thí sinh (theo thông tư 228/2016TTLT – BTC-BNV ngày 11/11/2016)

b, Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 10/7/2020 đến ngày 10/8/2020 (trong giờ hành chính các ngày làm việc)

c, Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Nội vụ - UBND quận Ba Đình; địa chỉ: số 25 Liễu Giai, phường Liễu Giai, quận Ba Đình.

VI. Chế độ, chính sách của người trúng tuyển

Trường hợp người được tuyển dụng vào công chức cấp xã được bố trí chức danh theo đúng chuyên ngành đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm thì thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trước ngày được tuyển dụng, tiếp nhận vào công chức (nếu có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn) được tính để làm căn cứ xếp lương phù hợp với chức danh công chức được tuyển dụng.

 

Nội dung chi tiết các Văn bản:

1. Nội dung Quyết định số 1509/QĐ-UBND và Kế hoạch tổ chức: xem tại đây.

2. Mẫu đơn: tải về tại đây

3. Mẫu Sơ yếu lý lịch: tải về tại đây