thông tin kt-dtxd-gpmb

Thông báo số 04/TB-HĐTD và Thông báo số 05/TB-HĐTD về kỳ xét tuyển vào viên chức các CSGD trực thuộc UBND quận Ba Đình năm 2020.
Ngày đăng 21/07/2020 | 15:32

Căn cứ Quyết định số 2362/QĐ-UBND ngày 09/6/2020 của UBND Thành phố về việc Phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tổ chức xét tuyển vào viên chức các cơ sở giáo dục trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã năm 2020 đối với các trường hợp lao động hợp đồng làm công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc Thành phố từ năm 2015 trở về trước;

Căn cứ Hướng dẫn số 1586/HD-BCĐ ngày 12/6/2020 của Ban chỉ đạo xét tuyển vào viên chức các cơ sở giáo dục trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã năm 2020 đối với các trường hợp lao động hợp đồng làm công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc Thành phố từ năm 2015 trở về trước.

Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình ban hành thông báo:

1. Thông báo số 04/TB-HĐTD về Danh sách, số báo danh thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 (phần thực hành) kỳ xét tuyển vào viên chức các cơ sở giáo dục trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã năm 2020 đối với các trường hợp lao động hợp đồng làm công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc Thành phố từ năm 2015 trở về trước.

2. Thông báo số 05/TB-HĐTD về thời gian, địa điểm khai mạc, học tập nội quy, quy chế và tổ chức vòng 2 (phần thực hành) kỳ xét tuyển vào viên chức các cơ sở giáo dục trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã năm 2020 đối với các trường hợp lao động hợp đồng làm công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc Thành phố từ năm 2015 trở về trước.

Danh sách được niêm yết tại:

- Cổng thông tin điện tử của quận (tại địa chỉ  www.badinh.gov.vn);

- Trụ sở HĐND-UBND quận Ba Đình, số 25 Liễu Giai, phường Liễu Giai, quận Ba Đình.

UBND quận Ba Đình thông báo để người dự tuyển được biết, những thắc mắc liên quan đến danh sách, người dự tuyển liên hệ với phòng Nội vụ (số điện thoại: 043.7625728) để được giải đáp.

 

Chi tiết các Thông báo:

1. Thông báo số 04/TB-UBND: xem tại đây

2. Thông báo số 05/TB-UBND: xem tại đây