thông tin kt-dtxd-gpmb

Thông báo về việc phê duyệt chỉ tiêu, kế hoạch thi tuyển công chức làm việc tại sở, cơ quan tương đương sở, UBND quận, huyện, thị xã thuộc Thành phố năm 2020 và tiếp nhận Phiếu đăng ký thi tuyển công chức năm 2020
Ngày đăng 18/09/2020 | 15:21

UBND quận Ba Đình thông báo về việc phê duyệt chỉ tiêu, kế hoạch thi tuyển công chức làm việc tại sở, cơ quan tương đương sở, UBND quận, huyện, thị xã thuộc Thành phố năm 2020 và tiếp nhận Phiếu đăng ký thi tuyển công chức năm 2020.

 

Chi tiết các Văn bản:

1. Quyết định số 4064/QĐ-UBND về việc phê duyệt chỉ tiêu và kế hoạch thi tuyển: chi tiết xem tại đây

2. Thông bào số 2663/TB-SNV về tiếp nhận Phiếu đăng ký thi tuyển công chức năm 2020: chi tiết xem tại đây