thông tin kt-dtxd-gpmb

Quận Ba Đình tổ chức bắt thăm vị trí căn hộ tái định cư thực hiện dự án thoát nước nhằm cải thiện môi trường Hà Nội – Dự án II trên địa bàn quận Ba Đình

Ngày đăng 18/12/2014 | 12:00 AM
Ngày 17/12/2014, tại trụ sở UBND phường Ngọc Hà, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư quận Ba Đình đã tổ chức bắt thăm vị trí căn hộ tái định cư thực hiện dự án thoát nước cải thiện môi...

Quận Ba Đình tổ chức bắt thăm vị trí căn hộ tái định cư thực hiện dự án xây dựng đường Vành đai 2 trên địa bàn phường Vĩnh Phúc

Ngày đăng 26/11/2014 | 12:00 AM
Ngày 22/11/2014, tại Nhà văn hóa số 1, phường Vĩnh Phúc, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư quận Ba Đình đã tổ chức bắt thăm vị trí căn hộ tái định cư thực hiện dự án xây dựng đường Vành...

Danh sách hộ kinh doanh đăng ký tháng 8 năm 2014

Ngày đăng 22/10/2014 | 12:00 AM
Danh sách hộ kinh doanh đăng ký tháng 8 năm 2014 TT SOGCN HOTEN NGAYSINH CMT DIACHI NGANHNGHE ...

Danh sách hộ kinh doanh đăng ký tháng 9/2014

Ngày đăng 22/10/2014 | 12:00 AM
Danh sách hộ kinh doanh đăng ký tháng 9/2014 TT SOGCN HOTEN NGAYSINH CMT DIACHI NGANHNGHE 1 ...

Tổng hợp hồ sơ đã cấp giấy phép xây dựng từ ngày 15/07/2014 đến 15/08/2014

Ngày đăng 22/08/2014 | 12:00 AM
Tổng hợp hồ sơ đã cấp giấy phép xây dựng từ ngày 15/07/2014 đến 15/08/2014

Tổng hợp hồ sơ đã cấp phép xây dựng từ 01/01/2014 đến 30/06/2014

Ngày đăng 22/08/2014 | 12:00 AM
Tổng hợp hồ sơ đã cấp phép xây dựng từ 01/01/2014 đến 30/06/2014

Danh sách hộ kinh doanh đăng ký tháng 7/2014

Ngày đăng 13/08/2014 | 12:00 AM
Danh sách hộ kinh doanh đăng ký tháng 7/2014

Danh sách đăng ký kinh doanh tháng 6/2014

Ngày đăng 17/07/2014 | 12:00 AM
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ KINH DOANH THÁNG 6 NĂM 2014 TT Số giấy chứng nhận Ngày cấp GCN Địa chỉ Ngành nghề ...

Danh sách cấp phép hộ kinh doanh tháng 5/2014

Ngày đăng 19/06/2014 | 12:00 AM
Danh sách cấp phép hộ kinh doanh tháng 5/2014

Dánh sách hộ kinh doanh đăng ký tháng 4 năm 2014

Ngày đăng 09/05/2014 | 12:00 AM
DANH SÁCH HỘ KINH DOANH ĐĂNG KÝ THÁNG 4 NĂM 2014 TT Số giấy chứng nhận Ngày cấp GCN Địa chỉ Ngành nghề ...

Danh sách hộ kinh doanh đăng ký tháng 3/2014

Ngày đăng 05/05/2014 | 12:00 AM
DANH SÁCH HỘ KINH DOANH ĐĂNG KÝ THÁNG 3 NĂM 2013 TT Số giấy chứng nhận Ngày cấp GCN Địa chỉ Ngành nghề ...

Danh sách Hộ kinh doanh tháng 2 năm 2014

Ngày đăng 11/03/2014 | 12:00 AM
Danh sách Hộ kinh doanh tháng 2 năm 2014 TT Số giấy chứng nhận Ngày cấp GCN Địa chỉ ...

Danh sách Hộ đăng ký kinh doanh tháng 1/2014

Ngày đăng 21/02/2014 | 12:00 AM
DANH SÁCH HỘ ĐĂNG KÝ KINH DOANH THÁNG 1-2014 TT Số giấy chứng nhận Ngày cấp GCN Địa chỉ Ngành nghề Vốn đăng ký...

Tổ chức bắt thăm vị trí căn hộ tái định cư thực hiện dự án di chuyển các hộ dân trong khu vực 1 di tích Đình Kim Mã

Ngày đăng 19/07/2013 | 12:00 AM
Ngày 17/7/2013 tại trụ sở UBND phường Kim Mã Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư quận Ba Đình đã phối hợp với UBND phường Kim Mã, Ban QLDA quận tổ chức bắt thăm vị trí căn hộ tái định cư...

Bảng tổng hợp số liệu cấp giấy chứng nhận hộ kinh doanh từ ngày 01/4/2013 đến ngày 30/4/2013

Ngày đăng 28/05/2013 | 12:00 AM
Bảng tổng hợp số liệu cấp giấy chứng nhận hộ kinh doanh từ ngày 01/4/2013 đến ngày 30/4/2013

Bảng kê chứng nhận hộ kinh doanh từ ngay 01/01/2013 đến ngày 31/3/2013

Ngày đăng 10/04/2013 | 12:00 AM
TT Tên hộ kinh doanh Số GCN Vốn đăng ký(Trđ) Địa chỉ trụ sở chính Chủ hộ kinh doanh Ngày cấp ĐKKD ...

Bảng tổng hợp số liệu cấp giấy phép đăng ký kinh doanh tháng 10-2012

Ngày đăng 16/11/2012 | 12:00 AM
TT Tên hộ kinh doanh Số GCN Vốn đăng ký(Trđ) Địa chỉ trụ sở chính Chủ hộ kinh doanh Ngày cấp ĐKKD ...

Danh sách cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tháng 10/2012

Ngày đăng 13/11/2012 | 12:00 AM
TT Tên hộ kinh doanh Số GCN Ngày cấp ĐKKD Địa chỉ trụ sở chính Hộ kinh doanh Họ tên ...

Danh sách cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tháng 9/2012

Ngày đăng 19/10/2012 | 12:00 AM
TT Tên hộ kinh doanh Số GCN Vốn đăng ký(Trđ) Địa chỉ trụ sở chính Chủ hộ kinh doanh Ngày cấp ĐKKD ...