thông tin kt-dtxd-gpmb

Danh sách cấp giấy chứng nhận hộ kinh doanh từ ngày 01/8/2012 đến ngày 31/8/2012

Ngày đăng 11/09/2012 | 12:00 AM
TT Tên hộ kinh doanh Số GCN Vốn đăng ký(Trđ) Địa chỉ trụ sở chính Chủ hộ kinh doanh Ngày cấp ĐKKD ...

Danh sách cấp giấy chứng nhận hộ kinh doanh từ ngày 01/7/2012 đến ngày 31/7/2012

Ngày đăng 30/08/2012 | 12:00 AM
TT Tên hộ kinh doanh Số GCN Vốn đăng ký(Trđ) Địa chỉ trụ sở chính Chủ hộ kinh doanh ...

Tổng hợp số liệu cấp giấy phép xây dựng tháng 06 năm 2012

Ngày đăng 21/06/2012 | 12:00 AM
Số GPXD Ngày cấp Chủ đầu tư Địa điểm xây dựng Số tầng / Chiều cao Tổng diện tích sàn XD Loại GPXD đã...

Bảng tổng hợp cấp giấy phép xây dựng tháng 04, 05 năm 2012

Ngày đăng 04/06/2012 | 12:00 AM
Số GPXD Ngày cấp Chủ đầu tư Địa điểm xây dựng Số tầng / Chiều cao Tổng diện tích sàn XD Loại GPXD đã...

Tổng hợp số liệu cấp giấy phép xây dựng tháng 04/2012

Ngày đăng 23/04/2012 | 12:00 AM
Số GPXD Ngày cấp Chủ đầu tư Địa điểm xây dựng Số tầng / Chiều cao Tổng diện tích sàn XD Loại GPXD...

Bảng tổng hợp cấp giấy phép xây dựng tháng 3/2012

Ngày đăng 05/04/2012 | 12:00 AM
Số GPXD Ngày cấp Chủ đầu tư Địa điểm xây dựng Số tầng / Chiều cao Tổng diện tích sàn XD Loại GPXD...

Báo cáo tổng hợp số liệu cấp giấy phép xây dựng tháng 2 và tháng 3 năm 2012

Ngày đăng 22/03/2012 | 12:00 AM
Số GPXD Ngày cấp Chủ đầu tư Địa điểm xây dựng Số tầng / Chiều cao Tổng diện tích sàn XD Loại GPXD đã cấp Loại dự án...

Bảng tổng hợp số liệu cấp giấy phép xây dựng tháng 1, tháng 2 năm 2012

Ngày đăng 27/02/2012 | 12:00 AM
Số GPXD Ngày cấp Chủ đầu tư Địa điểm xây dựng Số tầng / Chiều cao Tổng diện tích sàn XD Loại GPXD đã...

Tổng hợp số liệu cấp giấy phép xây dựng tháng 10 năm 2011

Ngày đăng 28/12/2011 | 12:00 AM
Số GPXD Ngày cấp Chủ đầu tư Địa điểm xây dựng Số tầng / Chiều cao Tổng diện tích sàn XD Loại GPXD đã...

Tổng hợp số liệu cấp GPXD từ ngày 01/10/2011 đến ngày 17/10/2011

Ngày đăng 24/11/2011 | 12:00 AM
Số GPXD Ngày cấp Chủ đầu tư Địa điểm xây dựng Số tầng / Chiều cao Tổng diện tích sàn XD Loại GPXD đã...

Tổng hợp kết quả tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư xây dựng tháng 10 năm 2011

Ngày đăng 14/11/2011 | 12:00 AM
TT NỘI DUNG ĐƠN VỊ CHỦ ĐT (QLDA) ĐƠN VỊ THỤ LÝ HỒ SƠ TIẾP NHẬN TRẢ KẾT QUẢ GHI CHÚ Ngày nhận HS phải bổ sung ...

Danh sách cấp giấy chứng nhận theo quyết định số 117 từ ngày 26/8/2011 đến ngày 27/10/2011

Ngày đăng 28/10/2011 | 12:00 AM
STT Số quyết định Họ tên người được cấp GCN Địa chỉ nhà đất được cấp GCN Mã Số GCN Phường Ngày/Tháng/năm ...

Tổng hợp số liệu cấp giấy phép xây dựng từ 01/10/2011 đến 17/10/2011

Ngày đăng 17/10/2011 | 12:00 AM
Số GPXD Ngày cấp Chủ đầu tư Địa điểm xây dựng Số tầng / Chiều cao Tổng diện tích sàn XD Loại GPXD đã cấp Loại dự án...

Tổng hợp kết quả tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư xây dựng tháng 9/2011

Ngày đăng 14/10/2011 | 12:00 AM
TT NỘI DUNG ĐƠN VỊ CHỦ ĐT (QLDA) ĐƠN VỊ THỤ LÝ HỒ SƠ TIẾP NHẬN TRẢ KẾT QUẢ GHI CHÚ ...

Danh sách cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tháng 8/2011

Ngày đăng 09/09/2011 | 12:00 AM
TT TÊN HỘ KINH DOANH HỌ TÊN CHỦ HỘ KD SỐ ĐKKD NGÀY CẤP NGÀNH NGHỀ ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 1 HỘ KINH DOANH QUÁCH HỒNG ÁNH Quách Hồng...

Tổng hợp kết quả tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư xây dựng tháng 8/2011

Ngày đăng 08/09/2011 | 12:00 AM
TT NỘI DUNG ĐƠN VỊ CHỦ ĐT (QLDA) ĐƠN VỊ THỤ LÝ HỒ SƠ TIẾP NHẬN TRẢ KẾT QUẢ GHI CHÚ Ngày nhận HS phải bổ sung...

Cấp giấy chứng nhận theo quyết định 117 năm 2011

Ngày đăng 01/09/2011 | 12:00 AM
STT Số quyết định Họ tên người được cấp GCN Địa chỉ nhà đất được cấp GCN Mã Số GCN Phường ...

Tổng hợp kết quả tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư xây dựng tháng 7/2011

Ngày đăng 16/08/2011 | 12:00 AM
TT NỘI DUNG ĐƠN VỊ CHỦ ĐT (QLDA) ĐƠN VỊ THỤ LÝ HỒ SƠ TIẾP NHẬN TRẢ KẾT QUẢ GHI CHÚ Ngày nhận HS phải bổ sung...

Tổng hợp cấp giấy phép xây dựng tháng 7 năm 2011

Ngày đăng 08/08/2011 | 12:00 AM
Số GPXD Ngày cấp Chủ đầu tư Địa điểm xây dựng Số tầng / Chiều cao Tổng diện tích sàn XD Loại GPXD đã cấp Loại dự án...

Tổng hợp cấp giấy phép xây dựng tháng 8 năm 2011 (từ ngày 01/8/2011 đến 4/8/2011)

Ngày đăng 08/08/2011 | 12:00 AM
Số GPXD Ngày cấp Chủ đầu tư Địa điểm xây dựng Số tầng / Chiều cao Tổng diện tích sàn XD Loại GPXD đã cấp Loại dự án...