thông tin kt-dtxd-gpmb

Thông báo: Kết quả đấu thầu gói thầu: “Trang bị thiết bị phục vụ điều hành giữa Quận uỷ, HĐND và UBND quận với 14 phường”

Ngày đăng 10/11/2016 | 04:00 PM
Căn cứ Quyết đinh số 215/QĐ-VP ngày 10/11/2016 của Văn phòng HĐND và UBND quận Ba Đình về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu:...

Danh sách hộ kinh doanh cấp đăng ký 8,9 tháng năm 2016

Ngày đăng 05/11/2016 | 10:15 AM
Hộ kinh doanh Số GCN Địa chỉ Ngành nghề HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ HÀ- PX 01A8019939 ...

Danh sách hộ kinh doanh cấp đăng ký 10 tháng năm 2016

Ngày đăng 02/11/2016 | 09:53 AM
Danh sách tải về: tại đây

Danh sách hộ kinh doanh 7 tháng năm 2016

Ngày đăng 17/08/2016 | 06:57 PM
Danh sách hộ kinh doanh cấp đăng ký 7 tháng năm 2016

Danh sách cấp đăng ký kinh doanh tháng 12/2014

Ngày đăng 09/01/2015 | 12:00 AM

Quận Ba Đình tổ chức bắt thăm vị trí căn hộ tái định cư thực hiện dự án thoát nước nhằm cải thiện môi trường Hà Nội – Dự án II trên địa bàn quận Ba Đình

Ngày đăng 18/12/2014 | 12:00 AM
Ngày 17/12/2014, tại trụ sở UBND phường Ngọc Hà, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư quận Ba Đình đã tổ chức bắt thăm vị trí căn hộ tái định cư thực hiện dự án thoát nước cải thiện môi...

Quận Ba Đình tổ chức bắt thăm vị trí căn hộ tái định cư thực hiện dự án xây dựng đường Vành đai 2 trên địa bàn phường Vĩnh Phúc

Ngày đăng 26/11/2014 | 12:00 AM
Ngày 22/11/2014, tại Nhà văn hóa số 1, phường Vĩnh Phúc, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư quận Ba Đình đã tổ chức bắt thăm vị trí căn hộ tái định cư thực hiện dự án xây dựng đường Vành...

Danh sách hộ kinh doanh đăng ký tháng 8 năm 2014

Ngày đăng 22/10/2014 | 12:00 AM
Danh sách hộ kinh doanh đăng ký tháng 8 năm 2014 TT SOGCN HOTEN NGAYSINH CMT DIACHI NGANHNGHE ...

Danh sách hộ kinh doanh đăng ký tháng 9/2014

Ngày đăng 22/10/2014 | 12:00 AM
Danh sách hộ kinh doanh đăng ký tháng 9/2014 TT SOGCN HOTEN NGAYSINH CMT DIACHI NGANHNGHE 1 ...

Tổng hợp hồ sơ đã cấp giấy phép xây dựng từ ngày 15/07/2014 đến 15/08/2014

Ngày đăng 22/08/2014 | 12:00 AM
Tổng hợp hồ sơ đã cấp giấy phép xây dựng từ ngày 15/07/2014 đến 15/08/2014

Tổng hợp hồ sơ đã cấp phép xây dựng từ 01/01/2014 đến 30/06/2014

Ngày đăng 22/08/2014 | 12:00 AM
Tổng hợp hồ sơ đã cấp phép xây dựng từ 01/01/2014 đến 30/06/2014

Danh sách hộ kinh doanh đăng ký tháng 7/2014

Ngày đăng 13/08/2014 | 12:00 AM
Danh sách hộ kinh doanh đăng ký tháng 7/2014

Danh sách đăng ký kinh doanh tháng 6/2014

Ngày đăng 17/07/2014 | 12:00 AM
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ KINH DOANH THÁNG 6 NĂM 2014 TT Số giấy chứng nhận Ngày cấp GCN Địa chỉ Ngành nghề ...

Danh sách cấp phép hộ kinh doanh tháng 5/2014

Ngày đăng 19/06/2014 | 12:00 AM
Danh sách cấp phép hộ kinh doanh tháng 5/2014

Dánh sách hộ kinh doanh đăng ký tháng 4 năm 2014

Ngày đăng 09/05/2014 | 12:00 AM
DANH SÁCH HỘ KINH DOANH ĐĂNG KÝ THÁNG 4 NĂM 2014 TT Số giấy chứng nhận Ngày cấp GCN Địa chỉ Ngành nghề ...

Danh sách hộ kinh doanh đăng ký tháng 3/2014

Ngày đăng 05/05/2014 | 12:00 AM
DANH SÁCH HỘ KINH DOANH ĐĂNG KÝ THÁNG 3 NĂM 2013 TT Số giấy chứng nhận Ngày cấp GCN Địa chỉ Ngành nghề ...

Danh sách Hộ kinh doanh tháng 2 năm 2014

Ngày đăng 11/03/2014 | 12:00 AM
Danh sách Hộ kinh doanh tháng 2 năm 2014 TT Số giấy chứng nhận Ngày cấp GCN Địa chỉ ...

Danh sách Hộ đăng ký kinh doanh tháng 1/2014

Ngày đăng 21/02/2014 | 12:00 AM
DANH SÁCH HỘ ĐĂNG KÝ KINH DOANH THÁNG 1-2014 TT Số giấy chứng nhận Ngày cấp GCN Địa chỉ Ngành nghề Vốn đăng ký...