thông tin kt-dtxd-gpmb

Thông báo: Kết quả chào hàng cạnh tranh gói thầu: “Trang bị thiết bị phục vụ hoạt động Đại biểu HĐND quận khoá XIX và trưởng các phòng chuyên môn"

Ngày đăng 16/03/2017 | 04:00 PM
Căn cứ Quyết định số 80/QĐ-VP ngày 16/3/2017 của Văn phòng HĐND và UBND quận Ba Đình về việc phê duyệt đơn vị trúng chào hàng cạnh tranh ...

Công khai thông tin đồ án Quy hoạch phân khu đô thị H1-2, tỷ lệ 1/2000 thuộc địa giới hành chính quận Ba Đình

Ngày đăng 03/02/2017 | 03:01 PM
Ngày 20/01/2017, UBND Quận nhận được văn bản số 297/QHKT ngày 17/01/2017 của Sở Quy hoạch- Kiến trúc đề nghị UBND Quận công khai thông tin đồ án Quy hoạch phân khu H1-2, tỷ lệ 1/2000 thuộc địa bàn...

Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất quận Ba Đình năm 2017

Ngày đăng 09/01/2017 | 02:44 AM
Ngày 04/01/2017 UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 100/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất quận Ba Đình năm 2017. Nội dung Quyết...

Phường Đội Cấn: Ra quân 197

Ngày đăng 13/12/2016 | 10:10 AM
Chiều 09/12, Ban chỉ đạo 197 phường Đội Cấn đã tổ chức đợt ra quân cao điểm xử lý vi phạm về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, biển quảng cáo sai quy định.

Ba Đình: Ra quân xử lý vi phạm an toàn giao thông, trật tự đô thị

Ngày đăng 12/12/2016 | 06:13 PM
Nhằm chỉnh trang mỹ quan đường phố, đảm bảo giao thông, đô thị trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên Đán Đinh Dậu 2017, sáng 10/12, UBND - BCĐ 197 quận Ba Đình tổ chức ra quân xử lý các vi phạm trật...

Thông báo: kết quả đấu thầu gói thầu: “Trang bị màn hình chuyên dụng Hội trường và phòng họp”

Ngày đăng 24/11/2016 | 04:00 PM
Căn cứ Quyết đinh số 238/QĐ-VP ngày 24/11/2016 của Văn phòng HĐND và UBND quận Ba Đình về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu: “Trang bị...

Thông báo: Kết quả đấu thầu gói thầu: “Trang bị thiết bị phục vụ điều hành giữa Quận uỷ, HĐND và UBND quận với 14 phường”

Ngày đăng 10/11/2016 | 04:00 PM
Căn cứ Quyết đinh số 215/QĐ-VP ngày 10/11/2016 của Văn phòng HĐND và UBND quận Ba Đình về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu:...

Danh sách hộ kinh doanh cấp đăng ký 8,9 tháng năm 2016

Ngày đăng 05/11/2016 | 10:15 AM
Hộ kinh doanh Số GCN Địa chỉ Ngành nghề HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ HÀ- PX 01A8019939 ...

Danh sách hộ kinh doanh cấp đăng ký 10 tháng năm 2016

Ngày đăng 02/11/2016 | 09:53 AM
Danh sách tải về: tại đây

Danh sách hộ kinh doanh 7 tháng năm 2016

Ngày đăng 17/08/2016 | 06:57 PM
Danh sách hộ kinh doanh cấp đăng ký 7 tháng năm 2016

Danh sách cấp đăng ký kinh doanh tháng 12/2014

Ngày đăng 09/01/2015 | 12:00 AM

Quận Ba Đình tổ chức bắt thăm vị trí căn hộ tái định cư thực hiện dự án thoát nước nhằm cải thiện môi trường Hà Nội – Dự án II trên địa bàn quận Ba Đình

Ngày đăng 18/12/2014 | 12:00 AM
Ngày 17/12/2014, tại trụ sở UBND phường Ngọc Hà, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư quận Ba Đình đã tổ chức bắt thăm vị trí căn hộ tái định cư thực hiện dự án thoát nước cải thiện môi...

Quận Ba Đình tổ chức bắt thăm vị trí căn hộ tái định cư thực hiện dự án xây dựng đường Vành đai 2 trên địa bàn phường Vĩnh Phúc

Ngày đăng 26/11/2014 | 12:00 AM
Ngày 22/11/2014, tại Nhà văn hóa số 1, phường Vĩnh Phúc, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư quận Ba Đình đã tổ chức bắt thăm vị trí căn hộ tái định cư thực hiện dự án xây dựng đường Vành...

Danh sách hộ kinh doanh đăng ký tháng 8 năm 2014

Ngày đăng 22/10/2014 | 12:00 AM
Danh sách hộ kinh doanh đăng ký tháng 8 năm 2014 TT SOGCN HOTEN NGAYSINH CMT DIACHI NGANHNGHE ...

Danh sách hộ kinh doanh đăng ký tháng 9/2014

Ngày đăng 22/10/2014 | 12:00 AM
Danh sách hộ kinh doanh đăng ký tháng 9/2014 TT SOGCN HOTEN NGAYSINH CMT DIACHI NGANHNGHE 1 ...

Tổng hợp hồ sơ đã cấp giấy phép xây dựng từ ngày 15/07/2014 đến 15/08/2014

Ngày đăng 22/08/2014 | 12:00 AM
Tổng hợp hồ sơ đã cấp giấy phép xây dựng từ ngày 15/07/2014 đến 15/08/2014

Tổng hợp hồ sơ đã cấp phép xây dựng từ 01/01/2014 đến 30/06/2014

Ngày đăng 22/08/2014 | 12:00 AM
Tổng hợp hồ sơ đã cấp phép xây dựng từ 01/01/2014 đến 30/06/2014

Danh sách hộ kinh doanh đăng ký tháng 7/2014

Ngày đăng 13/08/2014 | 12:00 AM
Danh sách hộ kinh doanh đăng ký tháng 7/2014