thông tin kt-dtxd-gpmb

Tổng hợp cấp giấy phép xây dựng tháng 8 năm 2011 (từ ngày 01/8/2011 đến 4/8/2011)

Ngày đăng 08/08/2011 | 12:00 AM
Số GPXD Ngày cấp Chủ đầu tư Địa điểm xây dựng Số tầng / Chiều cao Tổng diện tích sàn XD Loại GPXD đã cấp Loại dự án...

Tổng hợp số liệu cấp giấy phép xây dựng tháng 6 năm 2011

Ngày đăng 08/08/2011 | 12:00 AM
Số GPXD Ngày cấp Chủ đầu tư Địa điểm xây dựng Số tầng / Chiều cao Tổng diện tích sàn XD Loại GPXD đã cấp Loại dự án...

Tổng hợp cấp giấy chứng nhận theo quyết định 117 năm 2011

Ngày đăng 27/07/2011 | 12:00 AM
STT Số quyết định Họ tên người được cấp GCN Địa chỉ nhà đất được cấp GCN Mã Số GCN Phường Ngày/Tháng/năm ...

Tổng hợp kết quả tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư xây dựng tháng 6 năm 2011

Ngày đăng 20/07/2011 | 12:00 AM
TT NỘI DUNG ĐƠN VỊ CHỦ ĐT (QLDA) ĐƠN VỊ THỤ LÝ HỒ SƠ TIẾP NHẬN TRẢ KẾT QUẢ GHI CHÚ ...

Danh sách cấp giấy chứng nhận theo quyết định 117 năm 2011

Ngày đăng 30/06/2011 | 12:00 AM
TT Số quyết định (Ngày/Tháng/năm) Họ tên người được cấp GCN Địa chỉ nhà đất được cấp GCN Mã Số GCN Phường ...

Tổng hợp kết quả tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư xây dựng thang 05 năm 2011

Ngày đăng 06/06/2011 | 12:00 AM
TT NỘI DUNG ĐƠN VỊ CHỦ ĐT (QLDA) ĐƠN VỊ THỤ LÝ HỒ SƠ TIẾP NHẬN TRẢ KẾT QUẢ GHI CHÚ ...

Tổng hợp kết quả tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư xây dựng thang 04 năm 2011

Ngày đăng 09/05/2011 | 12:00 AM
TT NỘI DUNG ĐƠN VỊ CHỦ ĐT (QLDA) ĐƠN VỊ THỤ LÝ HỒ SƠ TIẾP NHẬN TRẢ KẾT QUẢ GHI CHÚ Ngày nhận ...

Báo cáo số liệu cấp giấy phép xây dựng tháng 04/2011

Ngày đăng 18/04/2011 | 12:00 AM
Số GPXD Ngày cấp Chủ đầu tư Địa điểm xây dựng Số tầng / Chiều cao Tổng diện tích sàn XD Loại GPXD đã...

Báo cáo tổng hợp kết quả tiếp nhận và kết quả giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư xây dựng tháng 03/2011

Ngày đăng 07/04/2011 | 12:00 AM
TT NỘI DUNG ĐƠN VỊ THỤ LÝ HỒ SƠ TIẾP NHẬN TRẢ KẾT QUẢ GHI CHÚ Ngày nhận HS...

Báo cáo tổng hợp kết quả tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư xây dựng tháng 01/2011

Ngày đăng 07/04/2011 | 12:00 AM
TT NỘI DUNG ĐƠN VỊ CHỦ ĐT (QLDA) ĐƠN VỊ THỤ LÝ HỒ SƠ TIẾP NHẬN TRẢ KẾT QUẢ GHI CHÚ ...

Báo cáo tổng hợp kết quả tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư xây dựng tháng 02/2011

Ngày đăng 07/04/2011 | 12:00 AM
TT NỘI DUNG ĐƠN VỊ CHỦ ĐT (QLDA) ĐƠN VỊ THỤ LÝ HỒ SƠ TIẾP NHẬN TRẢ KẾT QUẢ GHI CHÚ ...

Báo cáo tổng hợp kết quả tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư xây dựng tháng 12/2010

Ngày đăng 07/01/2011 | 12:00 AM
TT NỘI DUNG ĐƠN VỊ CHỦ ĐT (QLDA) ĐƠN VỊ THỤ LÝ HỒ SƠ TIẾP NHẬN TRẢ KẾT QUẢ GHI CHÚ ...

Tổng hợp kết quả tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư xây dựng tháng 11/2010

Ngày đăng 06/12/2010 | 12:00 AM
TT NỘI DUNG ĐƠN VỊ CHỦ ĐT (QLDA) ĐƠN VỊ THỤ LÝ HỒ SƠ TIẾP NHẬN TRẢ KẾT QUẢ GHI CHÚ ...

Tổng hợp danh sách cấp sổ đỏ từ 28/8/2010 đến 8/11/2010

Ngày đăng 12/11/2010 | 12:00 AM
STT Số quyết định Họ tên người được cấp GCN Địa chỉ nhà đất được cấp GCN Mã Số GCN Phường Ngày/Tháng/năm ...

Tổng hợp danh sách cấp đăng ký kinh doanh tháng 9/2010

Ngày đăng 11/11/2010 | 12:00 AM
I. Hộ kinh doanh đăng ký thành lập mới TT Tên hộ kinh doanh Số...

Tổng hợp kết quả tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư xây dựng tháng 10/2010

Ngày đăng 11/11/2010 | 12:00 AM
TT NỘI DUNG ĐƠN VỊ CHỦ ĐT QLDA) ĐƠN VỊ THỤ LÝ HỒ SƠ TIẾP NHẬN TRẢ KẾT QUẢ GHI CHÚ ...

Tổng hợp danh sách cấp đăng ký kinh doanh tháng 10/2010

Ngày đăng 11/11/2010 | 12:00 AM
I. Hộ kinh doanh đăng ký thánh lập mới STT Tên hộ kinh doanh Số GCN ĐKKD Vốn...

Tổng hợp kết quả tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư xây dựng tháng 9 năm 2010

Ngày đăng 12/10/2010 | 12:00 AM
TT NỘI DUNG ĐƠN VỊ CHỦ ĐT ( QLDA) ĐƠN VỊ THỤ LÝ HỒ SƠ TIẾP NHẬN TRẢ KẾT QUẢ GHI CHÚ ...

Thu hồi đất tại 86 phố Ngọc Khánh để xây dựng Nhà văn hoá phục vụ nhân dân phường Giảng Võ

Ngày đăng 15/09/2010 | 12:00 AM
Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội về việc quản lý sử dụng đất tại địa chỉ số 86 phố Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, quận Ba Đình.

Tổng hợp kết quả tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư xây dựng

Ngày đăng 08/09/2010 | 12:00 AM
Từ ngày 16/ 8 đến ngày 31/8 /2010 TT NỘI DUNG ĐƠN VỊ CHỦ ĐT ( QLDA) ĐƠN VỊ THỤ Lí HỒ SƠ TIẾP NHẬN TRẢ KẾT QUẢ GHI CHÚ...