thông tin kt-dtxd-gpmb

Danh sách hộ kinh doanh đăng ký tháng 3/2014

Ngày đăng 05/05/2014 | 12:00 AM
DANH SÁCH HỘ KINH DOANH ĐĂNG KÝ THÁNG 3 NĂM 2013 TT Số giấy chứng nhận Ngày cấp GCN Địa chỉ Ngành nghề ...

Danh sách Hộ kinh doanh tháng 2 năm 2014

Ngày đăng 11/03/2014 | 12:00 AM
Danh sách Hộ kinh doanh tháng 2 năm 2014 TT Số giấy chứng nhận Ngày cấp GCN Địa chỉ ...

Danh sách Hộ đăng ký kinh doanh tháng 1/2014

Ngày đăng 21/02/2014 | 12:00 AM
DANH SÁCH HỘ ĐĂNG KÝ KINH DOANH THÁNG 1-2014 TT Số giấy chứng nhận Ngày cấp GCN Địa chỉ Ngành nghề Vốn đăng ký...

Tổ chức bắt thăm vị trí căn hộ tái định cư thực hiện dự án di chuyển các hộ dân trong khu vực 1 di tích Đình Kim Mã

Ngày đăng 19/07/2013 | 12:00 AM
Ngày 17/7/2013 tại trụ sở UBND phường Kim Mã Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư quận Ba Đình đã phối hợp với UBND phường Kim Mã, Ban QLDA quận tổ chức bắt thăm vị trí căn hộ tái định cư...

Bảng tổng hợp số liệu cấp giấy chứng nhận hộ kinh doanh từ ngày 01/4/2013 đến ngày 30/4/2013

Ngày đăng 28/05/2013 | 12:00 AM
Bảng tổng hợp số liệu cấp giấy chứng nhận hộ kinh doanh từ ngày 01/4/2013 đến ngày 30/4/2013

Bảng kê chứng nhận hộ kinh doanh từ ngay 01/01/2013 đến ngày 31/3/2013

Ngày đăng 10/04/2013 | 12:00 AM
TT Tên hộ kinh doanh Số GCN Vốn đăng ký(Trđ) Địa chỉ trụ sở chính Chủ hộ kinh doanh Ngày cấp ĐKKD ...

Bảng tổng hợp số liệu cấp giấy phép đăng ký kinh doanh tháng 10-2012

Ngày đăng 16/11/2012 | 12:00 AM
TT Tên hộ kinh doanh Số GCN Vốn đăng ký(Trđ) Địa chỉ trụ sở chính Chủ hộ kinh doanh Ngày cấp ĐKKD ...

Danh sách cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tháng 10/2012

Ngày đăng 13/11/2012 | 12:00 AM
TT Tên hộ kinh doanh Số GCN Ngày cấp ĐKKD Địa chỉ trụ sở chính Hộ kinh doanh Họ tên ...

Danh sách cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tháng 9/2012

Ngày đăng 19/10/2012 | 12:00 AM
TT Tên hộ kinh doanh Số GCN Vốn đăng ký(Trđ) Địa chỉ trụ sở chính Chủ hộ kinh doanh Ngày cấp ĐKKD ...

Danh sách cấp giấy chứng nhận hộ kinh doanh từ ngày 01/8/2012 đến ngày 31/8/2012

Ngày đăng 11/09/2012 | 12:00 AM
TT Tên hộ kinh doanh Số GCN Vốn đăng ký(Trđ) Địa chỉ trụ sở chính Chủ hộ kinh doanh Ngày cấp ĐKKD ...

Danh sách cấp giấy chứng nhận hộ kinh doanh từ ngày 01/7/2012 đến ngày 31/7/2012

Ngày đăng 30/08/2012 | 12:00 AM
TT Tên hộ kinh doanh Số GCN Vốn đăng ký(Trđ) Địa chỉ trụ sở chính Chủ hộ kinh doanh ...

Tổng hợp số liệu cấp giấy phép xây dựng tháng 06 năm 2012

Ngày đăng 21/06/2012 | 12:00 AM
Số GPXD Ngày cấp Chủ đầu tư Địa điểm xây dựng Số tầng / Chiều cao Tổng diện tích sàn XD Loại GPXD đã...

Bảng tổng hợp cấp giấy phép xây dựng tháng 04, 05 năm 2012

Ngày đăng 04/06/2012 | 12:00 AM
Số GPXD Ngày cấp Chủ đầu tư Địa điểm xây dựng Số tầng / Chiều cao Tổng diện tích sàn XD Loại GPXD đã...

Tổng hợp số liệu cấp giấy phép xây dựng tháng 04/2012

Ngày đăng 23/04/2012 | 12:00 AM
Số GPXD Ngày cấp Chủ đầu tư Địa điểm xây dựng Số tầng / Chiều cao Tổng diện tích sàn XD Loại GPXD...

Bảng tổng hợp cấp giấy phép xây dựng tháng 3/2012

Ngày đăng 05/04/2012 | 12:00 AM
Số GPXD Ngày cấp Chủ đầu tư Địa điểm xây dựng Số tầng / Chiều cao Tổng diện tích sàn XD Loại GPXD...

Báo cáo tổng hợp số liệu cấp giấy phép xây dựng tháng 2 và tháng 3 năm 2012

Ngày đăng 22/03/2012 | 12:00 AM
Số GPXD Ngày cấp Chủ đầu tư Địa điểm xây dựng Số tầng / Chiều cao Tổng diện tích sàn XD Loại GPXD đã cấp Loại dự án...

Bảng tổng hợp số liệu cấp giấy phép xây dựng tháng 1, tháng 2 năm 2012

Ngày đăng 27/02/2012 | 12:00 AM
Số GPXD Ngày cấp Chủ đầu tư Địa điểm xây dựng Số tầng / Chiều cao Tổng diện tích sàn XD Loại GPXD đã...

Tổng hợp số liệu cấp giấy phép xây dựng tháng 10 năm 2011

Ngày đăng 28/12/2011 | 12:00 AM
Số GPXD Ngày cấp Chủ đầu tư Địa điểm xây dựng Số tầng / Chiều cao Tổng diện tích sàn XD Loại GPXD đã...

Tổng hợp số liệu cấp GPXD từ ngày 01/10/2011 đến ngày 17/10/2011

Ngày đăng 24/11/2011 | 12:00 AM
Số GPXD Ngày cấp Chủ đầu tư Địa điểm xây dựng Số tầng / Chiều cao Tổng diện tích sàn XD Loại GPXD đã...

Tổng hợp kết quả tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư xây dựng tháng 10 năm 2011

Ngày đăng 14/11/2011 | 12:00 AM
TT NỘI DUNG ĐƠN VỊ CHỦ ĐT (QLDA) ĐƠN VỊ THỤ LÝ HỒ SƠ TIẾP NHẬN TRẢ KẾT QUẢ GHI CHÚ Ngày nhận HS phải bổ sung ...