Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục số 05: Xác nhận đơn (công văn) đề nghị xếp hạng di tích
Loại thủ tục Văn hóa - Thông tin
Mức độ 2
Trình tự thực hiện Bước 1: Công dân nộp hồ sơ theo quy định tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính và nhận phiếu hẹn trả kết quả TTHC; 
Bước 2: Cán bộ TNHS chuyển Bộ phận Văn hóa- Thông tin Phường  thụ lý hồ sơ ngay trong buổi làm việc; 
Bước 3: Cán bộ Văn hóa- Thông tin Phường  thụ lý và giải quyết trong 16 ngày làm việc; 
Bước 4: Cán bộ Văn hóa- Thông tin Phường  trình lãnh đạo ký trong 1/2 ngày làm việc sau đó chuyển ngay về Bộ phận TNHSHC để trả kết quả cho công dân đúng hẹn.
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở UBND phường
Thành phần số lượng hồ sơ - Đơn (công văn) đề nghị xếp hạng di tích của tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc được giao quản lý di tích - 6 bản viết tay;
- Bộ ảnh gồm: ảnh toàn cảnh di tích, ảnh mặt trước và kết cấu các hạng mục kiến trúc di tích, ảnh di vật tiêu biểu… - 1 bản chính
- Các văn bản liên quan khác (nếu có) - 1 bản photo công chứng
Thời hạn giải quyết 18 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện Cấp phường
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Văn bản xác nhận.
Lệ phí Không
Phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý - Luật Di sản văn hoá số 28/2001/QH10 ngày 29/6/2001: + Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hoá số 08/2009/L-CTN ngày 29/6/2009 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/1/2010); 
- Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hoá và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa; 
- Quyết định số 1706/2001/QĐ-BVHTT ngày 24/7/2001 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin về Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử-văn hóa và danh lam thắng cảnh đến năm 2020; 
- Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 2/3/2011 của UBND Thành phố Hà Nội ban hành quy định phân cấp quản lý Nhà nước một số lĩnh vực kinh tế - phường hội trên địa bàn thành phố Hà Nội;
Ban hành thủ tục theo Quyết định: 4046/QĐ-UBND.