Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục 07: Xác nhận đơn đề nghị chứng nhận người có công với cách mạng
Loại thủ tục Lao động - Thương binh và Xã hội
Mức độ 2
Trình tự thực hiện

- Cá nhân nhu cầu xác nhận đơn đề nghị chứng nhận người có công với cách mạng làm chuẩn bị hồ sơ, nộp tại UBND phường, nhận phiếu biên nhận có ghi thời gian trả kết quả.

- UBND phường tiếp nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết, trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở UBND phường
Thành phần số lượng hồ sơ

* Giấy tờ phải nộp:

- Đơn đề nghị xác nhận

* Giấy tờ phải xuất trình:

- Bằng “Tổ quốc ghi công”, giấy chứng nhận hoặc quyết định công nhận người có công

- Sổ lĩnh tiền trợ cấp (nếu có)

- Hộ khẩu thường trú, CMND của người đề nghị

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện Cấp phường
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Văn bản xác nhận
Lệ phí không
Phí không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý

- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

- Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng..