Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục 11: Xác nhận đơn đề nghị di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng
Loại thủ tục Lao động - Thương binh và Xã hội
Mức độ 2
Trình tự thực hiện

- Cá nhân có nhu cầu xác nhận đơn đề nghị di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng chuẩn bị hồ sơ, nộp tại UBND phường, nhận phiếu biên nhận có ghi ngày trả kết quả.

- UBND phường tiếp nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết, xác nhận đơn đề nghị và chuyển cơ quan cấp trên giải quyết

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở UBND phường
Thành phần số lượng hồ sơ

* Giấy tờ phải nộp:

- Đơn đề nghị di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng

* Giấy tờ phải xuất trình:

- Hộ khẩu thường trú của đương sự

- Các giấy tờ liên quan đến chế độ của Người có công.

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

02 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đề nghị cơ quan có thẩm quyền quy định thời gian giải quyết.

Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện Cấp phường
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Xác nhận theo đề nghị của cá nhân
Lệ phí không
Phí không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý

- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

- Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.