Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục 12: Xác nhận đơn đề nghị đổi hoặc cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công
Loại thủ tục Lao động - Thương binh và Xã hội
Mức độ 2
Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Thân nhân liệt sĩ hoặc người thờ cúng liệt sĩ có đơn đề nghị .

+ Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời hạn 05 ngày xác nhận vào đơn đề nghị, tổng hợp và lập danh sách gửi phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp
Thành phần số lượng hồ sơ

01 bộ hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị (Mẫu TQ1);

+ Danh sách đề nghị đổi hoặc cấp lại Bằng "Tổ quốc ghi công" (Mẫu TQ2).

Thời hạn giải quyết
Đối tượng thực hiện Người có công, thân nhân của người có công
Cơ quan thực hiện Cấp phường
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Xác nhận đơn
Lệ phí Không
Phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu Mẫu KQ1_TT12.docx
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, Nghị định số 31/2013/NĐ-CP, Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH.