Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục 13 : Xác nhận đơn xin công nhận liệt sỹ (thương binh loại A, chết do vết thương tái phát)
Loại thủ tục Lao động - Thương binh và Xã hội
Mức độ 2
Trình tự thực hiện

- Cá nhân đề nghị xác nhận liệt sỹ chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, nộp tại UBND phường để được xác nhận

- UBND phường tiếp nhận hồ sơ, tổ chức họp Hội đồng quân- dân- chính- đảng phường (gồm đại diện: Đảng ủy, UB MTTQ, Thương binh xã hội, Cựu chiến binh, công an, quân sự và hội người cao tuổi) xem xét, lập biên bản báo cáo cơ quan có cấp trên giải quyết.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở UBND phường
Thành phần số lượng hồ sơ

* Giấy tờ phải nộp:

- Đơn đề nghị của thân nhân liệt sỹ;

- Tờ khai của thân nhân liệt sỹ.

* Giấy tờ phải xuất trình:

- Hồ sơ thương binh, xác nhận của cơ sở y tế (đối với TB tỷ lệ thương tật 81% trở lên chết); bệnh án và biên bản tử vong do Giám đốc bệnh viện cấp tỉnh cấp (đối với thương binh tỷ lệ thương tật dưới 81% chết)

- Hộ khẩu thường trú của thân nhân liệt sỹ.

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện Cấp phường
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Văn bản xác nhận
Lệ phí không
Phí không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý

- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

- Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

Các thủ tục liên quan khác