Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục 15 : Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ chính sách đối với bệnh binh, người phục vụ bệnh binh tại nhà
Loại thủ tục Lao động - Thương binh và Xã hội
Mức độ 2
Trình tự thực hiện

- Công dân có nhu cầu xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ đối với bệnh binh, người phục vụ bệnh binh tại nhà chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp tại UBND phường, nhận phiếu biên nhận có ghi ngày hẹn trả kết quả.

- UBND phường tiếp nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết, tổ chức họp Hội đồng xác nhận xã để lập biên bản và xác nhận đơn đề nghị và chuyển cơ quan cấp trên giải quyết
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở UBND phường
Thành phần số lượng hồ sơ

* Giấy tờ phải nộp:

- Đơn đề nghị giải quyết chế độ đối với bệnh binh, người phục vụ bệnh binh tại nhà.

* Giấy tờ phải xuất trình:

- Giấy chứng nhận bệnh tật

- Quyết định xuất ngũ.

Trường hợp không còn quyết định xuất ngũ thì phải có giấy xác nhận của cơ quan quân sự cấp huyện hoặc công an cấp huyện nơi cư trú về quá trình phục vụ trong quân đội, công an.

- Biên bản giám định bệnh tật của Hội đồng giám định y khoa quân đội hoặc công an

- Hộ khẩu thường trú của đương sự.

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện Cấp phường
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Văn bản xác nhận
Lệ phí không
Phí không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý

- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

- Nghị định số 105/2008/NĐ-CP của Chính phủ

- Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công

Các thủ tục liên quan khác