Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục 26: Thẩm định hồ sơ xin xác nhận doanh nghiệp, Hợp tác xã là cơ sở sản xuất của thương, bệnh binh 2 Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
2 Thủ tục 27: Đề nghị tiếp nhận vào Trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công trực thuộc Sở 2 Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
3 Thủ tục 28: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ tuất Người có công với cách mạng từ trần 2 Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
4 Thủ tục 29: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ BHYT theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg đối với những trường hợp tham gia kháng chiến nhưng chưa được hưởng chế độ ưu đãi 2 Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
5 Thủ tục 30: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí theo Quyết định 290/QĐ-TTg đối với những trường hợp tham gia kháng chiến nhưng chưa được hưởng chế độ ưu đãi. 2 Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
6 Thủ tục 31: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ đối với lực lượng thanh niên xung phong 2 Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
7 Thủ tục 32: Cấp thẻ bảo hiểm y tế thành viên hộ nghèo, cận nghèo. 2 Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
8 Thủ tục 33: Thẩm định hồ sơ đề nghị tiếp nhận đối tượng Bảo trợ xã hội vào trung tâm bảo trợ xã hội 2 Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
9 Thủ tục 34: Cấp lại sổ trợ cấp xã hội thường xuyên 2 Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
10 Thủ tục 35: Thẩm định hồ sơ cấp thẻ đi xe buýt miễn phí cho người có công với cách mạng, người tàn tật 2 Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
11 Thủ tục 36: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Campuchia Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
12 Thủ tục 37: Hỗ trợ kinh phí mai táng đối với người gặp rủi ro ngoài vùng cư trú bị chết a. Trình tự thực hiện: Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
13 Thủ tục 38: Cứu trợ xã hội đột xuất 2 Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
14 Thủ tục 39: Xác nhận doanh nghiệp, hộ gia đình, HTX là cơ sở sản xuất kinh doanh dành riêng cho người tàn tật Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
15 Thủ tục 40: Hỗ trợ gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi. 2 Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
16 Thủ tục 41: Xác nhận đối tượng thuộc diện hộ nghèo Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
17 Thủ tục 43: Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng là người đơn thân thuộc hộ nghèo đang nuôi con nhỏ dưới 16 tuổi. Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
18 Thủ tục 44: Cấp giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
19 Thủ tục 45: Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng là Người nhiễm HIV/AIDS không còn khả năng lao động, thuộc hộ nghèo Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
20 Thủ tục 46: Giải quyết chế độ hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng đối với người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng đang mang thai và/hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi 2 Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội