Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục 19: Xác nhận mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân 2 Cấp phường Lao động - Thương binh và Xã hội
2 Thủ tục 20: Sáp nhập, chia tách trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học (cấp cao nhất là THCS) 2 Cấp Quận Giáo dục - đào tạo
3 Thủ tục 20: Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ 2 Cấp phường Lao động - Thương binh và Xã hội
4 Thủ tục 21: Giải thể trường phổ thông tư tục có nhiều cấp học (cấp cao nhất là THCS) 2 Cấp Quận Giáo dục - đào tạo
5 Thủ tục 21: Xác nhận đơn đề nghị cấp, (đổi) Giấy chứng nhận Gia đình liệt sỹ 2 Cấp phường Lao động - Thương binh và Xã hội
6 Thủ tục 22: Cho phép hoạt động trở lại đối với trường phổ thông tư tục có nhiềucấp học (cấp cao nhất là THCS) 2 Cấp Quận Giáo dục - đào tạo
7 Thủ tục 22: Xác nhận đơn đề nghị cấp lại, đổi giấy chứng nhận thương binh, bệnh binh 2 Cấp phường Lao động - Thương binh và Xã hội
8 Thủ tục 23. Chuyển trường và tiếp nhận học sinh cấp THCS Cấp Quận Giáo dục - đào tạo
9 Thủ tục 23: Xác nhận thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ 2 Cấp phường Lao động - Thương binh và Xã hội
10 Thủ tục 24. Công nhận xã, phường đạt chuẩn phổ cập, xóa mù chữ. Cấp Quận Giáo dục - đào tạo
11 Thủ tục 24: Xác nhận giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 2 Cấp phường Lao động - Thương binh và Xã hội
12 Thủ tục 25. Quy trình đánh giá “ Học tập cộng đồng” cấp xã. 2 Cấp Quận Giáo dục - đào tạo
13 Thủ tục 25: Xác nhận đơn đề nghị cấp thẻ xe buýt miễn phí cho người có công với cách mạng Cấp phường Lao động - Thương binh và Xã hội
14 Thủ tục 26. Đính chính, cấp lại bản sao bằng tốt nghiệp THCS . 2 Cấp Quận Giáo dục - đào tạo
15 Thủ tục 26: Xác nhận giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác 2 Cấp phường Lao động - Thương binh và Xã hội
16 Thủ tục 27: Xác nhận giải quyết chế độ Bảo hiểm y tế với Cựu chiến binh theo Nghị định 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Pháp lệnh Cựu chiến binh 2 Cấp phường Lao động - Thương binh và Xã hội
17 Thủ tục 28: Cấp phép, gia hạn giấy phép tổ chức dạy thêm học thêm trong nhà trường cấp THCS 2 Cấp Quận Giáo dục - đào tạo
18 Thủ tục 28: Xác nhận giải quyết chế độ mai táng phí đối với Cựu chiến binh theo Nghị định 150/2006/NĐ - CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Pháp lệnh Cựu chiến binh 2 Cấp phường Lao động - Thương binh và Xã hội
19 Thủ tục 29: Cấp phép, gia hạn giấy phép tổ chức dạy thêm học thêm ngoài nhà trường cấp THCS 2 Cấp Quận Giáo dục - đào tạo
20 Thủ tục 29: Xác nhận đơn đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với thanh niên xung phong, người tham gia kháng chiến theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 2 Cấp phường Lao động - Thương binh và Xã hội