Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục 47: Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng là: Trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi, trẻ mất nguồn nuôi dưỡng... Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
2 Thủ tục 48: Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng là Người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên không có lương hưu, không có trợ cấp BHXH. Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
3 Thủ tục 49: Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng là Người cao tuổi cô đơn thuộc hộ nghèo; người cao tuổi còn vợ hoặc chồng nhưng già yếu, không có con cháu thuộc hộ nghèo. 2 Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
4 Thủ tục 50: Giải quyết xác nhận miễn giảm học phí cho đối tượng bảo trợ xã hội theo Quyết định số 62/2005/QĐ-TTg; Thông tư 22/5005/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BGD & ĐT Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
5 Công thương. Thủ tục 01: Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ. 2 Cấp Quận Công thương - Kinh tế
6 Thủ tục 51: Hỗ trợ cho trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm hại tình dục, trẻ em lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại, nguy hiểm Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
7 Công thương. Thủ tục 02: Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP (trường hợp bị mất, thất lạc) 2 Cấp Quận Công thương - Kinh tế
8 Thủ tục 52: Xét công nhận phường phù hợp với trẻ em Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
9 Công thương. Thủ tục 03: Ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm cho các cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thuộc thẩm quyền cấp của UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội 2 Cấp Quận Công thương - Kinh tế
10 Thủ tục 53: Hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở theo QĐ 62/2005/ QĐ-TTg; Thông tư 22/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BGD & ĐT Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
11 Công thương. Thủ tục 4: Kiểm tra và cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của UBND cấp Huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội 2 Cấp Quận Công thương - Kinh tế
12 Thủ tục 54: Hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị buôn bán, dụ dỗ, lừa gạt từ nước ngoài trở về tái hóa nhập cộng đồng. Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
13 Công thương. Thủ tục 5: Kiểm tra và cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho cơ sở kinh doanh thực phẩm ( niêm yết tạm thời). 2 Cấp Quận Công thương - Kinh tế
14 Thủ tục 55: Xác nhận đăng ký thang lương, bảng lương của các doanh nghiệp Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
15 Công thương. Thủ tục 06: Ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm cho các cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thuộc thẩm quyền cấp phường (tạm thời niêm yết). 2 Cấp phường Công thương - Kinh tế
16 Thủ tục 56: Cấp trực tiếp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí cho các đối tượng được miễn, giảm học phí học chính quy ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học ngoài công lập, cơ sở giáo dục đào tạo thuộc doanh nghiệp nhà nước Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
17 Thủ tục 57: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp 1 lần; bảo hiểm y tế theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-pu-chi-a, giúp Lào sau 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc. Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
18 Thủ tục 58: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ Mai táng phí theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-pu-chi-a, giúp Lào sau 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc. 2 Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
19 Thủ tục 59: Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng 2 Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
20 Thủ tục 60: Giải quyết chế độ hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng 2 Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội