Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục 30: Xác nhận đơn đề nghị công nhận danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng". 2 Cấp phường Lao động - Thương binh và Xã hội
2 Thủ tục 31: Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi): 2 Cấp phường Lao động - Thương binh và Xã hội
3 Thủ tục 32: Xác nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn; trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn; xác nhận học sinh tiểu học, THCS, THPT, sinh viên thuộc đối tượng hưởng chính sách con hộ nghèo. 2 Cấp phường Lao động - Thương binh và Xã hội
4 Thủ tục 33: Thủ tục xác nhận đơn đề nghị cấp thẻ đi xe buýt miễn phí cho người tàn tật 2 Cấp phường Lao động - Thương binh và Xã hội
5 Thủ tục 34: Xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) 2 Cấp phường Lao động - Thương binh và Xã hội
6 Thủ tục 35: Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả đối tượng NKT đặc biệt nặng) 2 Cấp phường Lao động - Thương binh và Xã hội
7 Thủ tục 36: Thủ tục tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn: 2 Cấp phường Lao động - Thương binh và Xã hội
8 Thủ tục 37: Xác nhận đơn đề nghị cấp thẻ BHYT đối với người đang hưởng chế độ bảo trợ xã hội hàng tháng 2 Cấp phường Lao động - Thương binh và Xã hội
9 Thủ tục 38: Xác nhận đơn vay vốn cho hộ nghèo, cận nghèo 2 Cấp phường Lao động - Thương binh và Xã hội
10 Thủ tục 39: Xác nhận hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp 1 lần; bảo hiểm y tế theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-pu-chi-a, giúp Lào sau 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc 2 Cấp phường Lao động - Thương binh và Xã hội
11 Thủ tục 40: Xác nhận giải quyết chế độ mai táng phí theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc 2 Cấp phường Lao động - Thương binh và Xã hội
12 Thủ tục 41: Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật 2 Cấp phường Lao động - Thương binh và Xã hội
13 Thủ tục 42: Thủ tục tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội đối với đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp 2 Cấp phường Lao động - Thương binh và Xã hội
14 Thủ tục 43: Xác nhận giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày 2 Cấp phường Lao động - Thương binh và Xã hội
15 Thủ tục 44: Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở: 2 Cấp phường Lao động - Thương binh và Xã hội
16 Thủ tục 45: Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng 2 Cấp phường Lao động - Thương binh và Xã hội
17 Thủ tục 46: Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 2 Cấp phường Lao động - Thương binh và Xã hội
18 Thủ tục 47: Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 2 Cấp phường Lao động - Thương binh và Xã hội
19 Thủ tục 48: Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 2 Cấp phường Lao động - Thương binh và Xã hội
20 Thủ tục 49: Giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 2 Cấp phường Lao động - Thương binh và Xã hội