Ba Đình: Triển khai thí điểm lập hồ sơ sức khỏe điện tử, Sổ sức khỏe điện tử trên địa bàn quận

Ngày 24/11/2023, UBND quận Ba Đình ban hành kế hoạch số 301/KH-UBND về Triển khai thí điểm lập hồ sơ sức khỏe điện tử, Sổ sức khỏe điện tử trên địa bàn quận.
content:

(Ảnh minh họa)  

Trên cơ sở khai thác, sử dụng các tiện ích từ Hồ sơ sức khỏe điện tử, Sổ sức khỏe điện giúp người dân có thể theo dõi, quản lý thông tin sức khỏe của bản thân liên tục, suốt đời; chủ động trong việc phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe bản thân, giảm các chi phí khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn.

Theo đó, trên địa bàn quận phấn đấu 100% người dân sống, làm việc ổn định trên địa bàn quận Ba Đình được cấp hồ sơ sức khỏe điện tử cá nhân qua đó hình thành Cơ sở dữ liệu Hồ sơ sức khỏe điện tử quận, thành phố; 100% các thông tin sức khỏe y tế của người dân trên địa bàn quận được theo dõi, quản lý thông qua dữ liệu số; được chia sẻ, kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ nhu cầu giải quyết công việc, thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Lộ trình thực hiện thí điểm lập hồ sơ sức khỏe điện tử và Sổ sức khỏe điện tử gồm 03 giai đoạn. Cụ thể như sau:

Giai đoạn 1: Hoàn thành các văn bản chỉ đạo điều hành, căn cứ triển khai hệ thống phần mềm Hồ sơ sức khoẻ điện tử; Cấp tài khoản cho các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn liên thông dữ liệu khám, chữa bệnh lên phần mềm quản lý Hồ sơ sức khỏe điện tử; Tạo lập hồ sơ sức khoẻ người dân từ cơ sở dữ liệu đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế; dữ liệu dân cư của người dân trên địa bàn quận và chuẩn hoá thông tin. Thời gian hoàn thành giai đoạn 1 trước ngày 31/12/2023.

Giai đoạn 2: Cập nhật kết quả khám, chữa bệnh người dân trên địa bàn quận đi khám tại các cơ sở khám, chữa bệnh công lập và ngoài công lập trên địa bàn quận lên kho dữ liệu Hồ sơ sức khỏe điện tử; Cập nhật dữ liệu tiêm chủng của người dân lên phần mềm quản lý Hồ sơ sức khỏe điện tử; Kết nối dữ liệu Hồ sơ sức khỏe điện tử của quận với CSDLQG về dân cư để làm sạch, xác minh thông tin; Kết nối, chia sẻ thông tin sức khỏe của người dân trên địa bàn quận lên ứng dụng VneiD của Bộ Công an; Kết nối dữ liệu Hồ sơ sức khỏe điện tử của quận với cơ sở dữ liệu quốc gia về đối tượng tham gia Bảo hiểm y tế của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Cập nhật, bổ sung các thông tin khám của người dân có sẵn như kết quả khám sàng lọc bệnh nhân không lây nhiễm, khám sức khỏe định kỳ, khám sức khỏe người cao tuổi, khám học sinh/sinh viên... lên hệ thống.Thời gian hoàn thành giai đoạn 2 trước ngày 31/3/2024.

3. Giai đoạn 3: Phối hợp với Công an phụ trách địa bàn, các tổ chức đoàn thể (Tổ công nghệ số, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ...) thường xuyên rà soát thông tin hành chính của người dân biến động (còn thiếu, đã chuyển khỏi địa bàn, tử vong...) lên hệ thống; Tiếp tục cập nhật lên hệ thống kết quả khám sức khoẻ của người dân; Tổ chức kiểm tra, giám sát tiến độ, đánh giá kết quả triển khai áp dụng Hệ thống tại địa bàn của UBND các phường để đưa vào tiêu chí đánh giá. Thời gian thực hiện giai đoạn 3 từ ngày 01/4/2024.

Trên cơ sở khai thác, sử dụng các tiện ích từ hồ sơ sức khỏe điện tử, sổ sức khỏe điện tử giúp người dân có thể theo dõi, quản lý thông tin sức khỏe của bản thân liên tục, suốt đời; chủ động trong việc phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe bản thân, giảm các chi phí khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn quận.

Phòng Văn hóa và Thông tin quận

content:

content:

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 193
Số lượt truy cập: 3958871