Hội nghị tổng kết hoạt động tín dụng chính sách năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

Ngày 13-01, Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) quận Ba Đình tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động tín dụng chính sách năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.Ngày 13-01, Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) quận Ba Đình tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động tín dụng chính sách năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.
content:

Hình ảnh tại hội nghị tổng kết hoạt động tín dụng chính sách năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

Năm 2022, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Quận ủy, UBND quận, sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền các phường, sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của các tổ chức Chính trị  - Xã hội, Ban đại diện Hội đồng quản trị (BĐD HĐQT) NHCSXH quận đã chỉ đạo tốt việc triển khai thực hiện tín dụng ưu đãi giúp các hộ gia đình kịp thời khắc phục sản xuất kinh doanh, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân trên địa bàn quận.

Kết quả thực hiện các chương trình cho vay chính sách trên địa bàn đến 31/12/2022 đạt 308.462 triệu đồng/4.357 khách hàng vay vốn, tăng 33.671 triệu đồng so với 31/12/2021. Chất lượng nợ vay luôn được duy trì, không phát sinh nợ quá hạn từ năm 2016 đến nay. Trong đó, một số chương trình tín dụng được triển khai hiệu quả như Cho vay doanh nghiệp trả lương người lao động và Cho vay cơ sở mầm non, tiểu học ngoài công lập theo Nghị quyết 11/NQ-CP về phục hồi và phát triển kinh tế của Chính phủ.

Bên cạnh đó, chính sách ưu đãi của Chính phủ về việc giảm lãi suất cho vay 2% theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ cũng được được triển khai nhanh chóng, kịp thời đối với 2.377 khách hàng vay vốn từ 01/01/2022 đến 31/12/2022 với số tiền 1.766 triệu đồng. 

Tại hội nghị, các thành viên Ban đại diện đã thống nhất 08 nhiệm vụ triển khai năm 2023 như sau:

1. Tiếp tục tham mưu tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 40- CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chỉ thị 30-CT/TU và Kế hoạch số 65-KH/QU ngày 01/12/2021 của Quận ủy Ba Đình về thực hiện Kế hoạch số 48-KH/TU ngày 29/10/2021 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối vi tín dng chính sách trên địa bàn.

Tích cực tham mưu Quận ủy, HĐND&UBND bổ sung vốn ủy thác để ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho người dân trên địa bàn; hỗ trợ kinh phí hoạt động cho NHCSXH quận nhằm triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách.

2. Tích cực triển khai tổ chức huy động vốn từ các tổ chức và cá nhân để đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ mới thoát cận nghèo, hộ gia đình vay vốn giải quyết việc làm và các đối tượng chính sách khác nhằm giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.

3. Tổ chức thực hiện tốt kế hoạch tăng trưởng tín dụng được UBND thành phố giao; Kịp thời giải ngân đảm bảo tiến độ, không để tồn đọng lãng phí vốn, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch giao tại mọi thời điểm, xử lý nợ đến hạn đúng quy định, không để nợ quá hạn phát sinh.

4. Tham mưu kiện toàn thành viên Ban đại diện khi có thay đổi về nhân sự để ổn định hoạt động; Xây dựng, tổ chức thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Ban đại diện HĐQT, các tổ chức Chính trị - xã hội nhận ủy thác, chính quyền phường đối với hoạt động các tổ TK&VV và sử dụng vốn của các khách hàng nhằm nâng cao chất lượng tín dụng và kịp thời phát hiện, ngăn ngừa những hạn chế trong quá trình triển khai.

5. Hội, đoàn thể, UBND các phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chương trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ dưới mọi hình thức, rà soát, tạo điều kiện thuận lợi để hội viên, nhân dân hiểu và tiếp cận được với nguồn vốn tín dụng chính sách, không để xảy ra trường hợp hộ vay có nhu cầu, đủ điều kiện vay vốn mà không được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách; Phối hợp triển khai các chương trình tín dụng; Củng cố, kiện toàn và phát huy vai trò hoạt động của các Tổ TK&VV, phối hợp NHCSXH tổ chức đào tạo, tập huấn đội ngũ ban quản lý tổ TK&VV đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

6. Tiếp tục phối hợp, thực hiện đồng bộ các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tổ giao dịch lưu động tại các phường. Hỗ trợ công tác an ninh, không gian giao dịch phù hợp, vị trí treo và bảo quản các bảng biển.

7. Các thành viên ban đại diện, hội, đoàn thể, tổ TK&VV phối hợp NHCSXH tham gia viết bài và phối hợp phòng Văn hóa - Thông tin quận đăng tin, bài viết và hình ảnh về việc triển khai tín dụng chính sách nhằm tuyên truyền hơn nữa chủ trương tín dụng ưu đãi của Nhà nước.

8. Phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc hoạt động tín dụng chính sách năm 2023.

Khen thưởng tập thể và  cá nhân hoàn thành xuất sắc trong việc triển khai hoạt động tín dụng chính sách năm 2022.

Cũng tại hội nghị, Ban đại diện công bố Quyết định số 4257/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND quận Ba Đình về việc khen thưởng đối với 19 tập thể, 44 cá nhân hoàn thành xuất sắc trong việc triển khai hoạt động tín dụng chính sách năm 2022.

Ngân hàng CSXH quận

content:

content:

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 405
Số lượt truy cập: 2686678