Hướng dẫn nghiệp vụ cho vay ưu đãi hỗ trợ tạo việc làm duy trì và mở rộng việc làm

Ngày 21/12/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 104/2022/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công. Theo đó, Tổng Giám đốc NHCSXH đã ban hành văn bản số 10575/NHCS-TDSV ngày 28/12/2022 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung văn bản số 8055/NHCS-TDSV ngày 30/10/2019 hướng dẫn nghiệp vụ cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm. Văn bản có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2023, quy định các nội dung sau:
content:

Hình ảnh tại quầy giao dịch 

1. Thủ tục và quy trình cho vay trực tiếp cho người  lao động có ủy thác một số nội dung công việc trong quy trình cho vay cho các tổ chức chính trị - xã hội thông qua Tổ TK&VV:

- Thay đổi mẫu Giấy đề nghị vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm (mẫu số 1 ban hành kèm theo Nghị định số 104/2022/NĐ-CP thay cho  mẫu số 1a ban hành kèm theo Nghị định số 74/2019/NĐ-CP).

- Người vay vốn viết 02 liên Giấy đề nghị vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm (mẫu số 1 kèm theo Nghị định số 104/2022/NĐ-CP gửi Tổ TK&VV tại tổ dân phố nơi mà người vay vốn đang cư trú hợp pháp. Trong đó, phần xác nhận của UBND phường thay đổi so với mẫu 01a cũ: UBND phường xác nhận: “ Ông/bà …. (người vay vốn) có dự án được thực hiện tại địa phương”.

- Tổ TK&VV nhận hồ sơ vay vốn của người vay, tiến hành họp tổ để bình xét cho vay, kiểm tra các yếu tố trên hồ sơ vay vốn, sau đó lập danh sách đề nghị vay vốn NHCSXH theo mẫu số 03/TD kèm Giấy đề nghị vay vốn trình UBND phường xác nhận. Sau khi UBND phường xác nhận trên mẫu 03/TD Tổ TK&VV gửi hồ sơ vay vốn đến NHCSXH nơi cho vay.

Nội dung xác nhận của UBND phường: Người lao động cư trú hợp pháp tại địa phương; có nhu cầu vay vốn để tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; thuộc đối tượng ưu tiên nếu có

2. Đối với người lao động vay vốn từ nguồn vốn do Hội Người mù Việt Nam quản lý:

- Người vay vốn viết 02 liên Giấy đề nghị vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo mẫu số 1 có xác nhận của UBND phường về việc có dự án thực hiện tại địa phương gửi NHCSXH nơi cho vay.

- Bãi bỏ nội dung: “Riêng đối với người vay vốn từ nguồn vốn thuộc Hội Người mù quản lý thì gửi hồ sơ cho vay qua Hội Người mù cấp quận, Hội Người mù cấp quận nhận được hồ sơ của người vay vốn tiến hành họp để bình xét cho vay và lập danh sách đề nghị vay vốn NHCSXH, sau đó gửi hồ sơ vay vốn của người vay vốn kèm danh sách đề nghị vay vốn NHCSXH có xác nhận của Hội Người mù cấp quận gửi NHCSXH nơi cho vay.

3. Thủ tục và quy trình cho vay trực tiếp tại trụ sở NHCSXH nơi cho vay:

Chứng minh cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc đối tượng ưu tiên, sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật hoặc người dân tộc thiểu số: thay từ “bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú” bằng cụm từ “bản sao chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc giấy khai sinh”.

Ngân hàng CSXH quận Ba Đình

content:

content:

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 374
Số lượt truy cập: 2686725