Bảo đảm y tế, phòng chống dịch COVID -19 phục vụ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021- 2022

Ngày 08/6/2021, UBND quận ban hành Kế hoạch số 175/KH-UBND về bảo đảm y tế, phòng, chống dịch COVID-19 phục vụ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022. Kế hoạch nhằm đảm bảo công tác y tế, phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn quận Ba Đình trước, trong và sau các kỳ thi.
content:

Thực hiện Phương án số 04-PA/QU của Quận uỷ, UBND quận đã chú trọng, đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 nhằm phục vụ an toàn tuyệt đối kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT. Ngay từ công tác rà soát, phân loại, lập danh sách các đối tượng thí sinh trong diện F0, F1, F2 cho đến việc diễn tập phương án phòng, chống dịch; bố trí nhân lực, phương tiện, cơ sở vật chất, trang thiết bị phòng hộ… đều được thực hiện kỹ càng, chính xác và đầy đủ. Đặc biệt, công tác đảm bảo vệ sinh môi trường và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch bệnh COVID-19, không để dịch bệnh nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn.

Cùng với đó, quận đã bố trí nhân lực, phương tiện, thuốc, trang thiết bị đáp ứng kịp thời công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại 7 điểm thi, 01 điểm hỗ trợ chỗ ăn, nghỉ cho cán bộ chấm thi, 09 địa điểm cho phụ huynh, người nhà chờ trong thời gian thi. 100% các điểm thi xây dựng phương án xử lý tình huống khi phát hiện thí sinh hoặc cán bộ, giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ tại điểm thi có biểu hiện ho, sốt, khó thở và những bất thường khác. Để đảm bảo thực hiện hiệu quả kế hoạch, quận đã triển khai 09 nội dung cụ thể như: Công tác cách ly, giám sát, xử lý dịch tại các điểm thi; công tác tuyên truyền; công tác điều tra, rà soát; công tác vệ sinh môi trường phòng, chống dịch; công tác kiểm tra, giám sát; tổ chức phòng, chống dịch COVID-19 tại các điểm thi; bố trí địa điểm nghỉ, chờ đảm bảo an ninh trật tự, giãn cách phù hợp đối với phụ huynh, người nhà của thí sinh tại các điểm thi; công tác đảm bảo hậu cần cho phòng, chống dịch.

Ngoài ra, các nội quy, quy định đối với Hội đồng thi, thí sinh, phụ huynh học sinh, cán bộ hội đồng thi và coi thi cũng được phổ biến, quán triệt tới từng đối tượng đảm bảo tổ chức thành công kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT trên địa bàn quận.

Chi tiết Kế hoạch số 175/KH-UBND: xem tại đây

Phòng Văn hoá và Thông tin

content:

content:

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 562
Số lượt truy cập: 501916