Giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách

Ngày 26/11/2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký Quyết định số 1990/QĐ-TTg về việc giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH). Nội dung giảm 10% so với lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại NHCSXH do Thủ tưởng Chính phủ quy định về lãi suất.
content:

Theo đó, thời gian thực hiện giảm lãi suất áp dụng đối với các khoản vay còn dư nợ tại NHCSXH từ 01/10/2021 đến hết ngày 31/12/2021. Sau  ngày 31/12/2021, lãi suất cho vay của các chương trình tín dụng chính sách tại NHCSXH được thực hiện theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện Hướng dẫn số 10879/NHCS-HD của NHCSXH Việt Nam về việc thực hiện giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng theo Quyết định số1990/QĐ-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hành Chính sách- xã hội quận Ba Đình triển khai thực hiện và hoàn trả số tiền giảm lãi cho người vay như sau:

1. Đối với khách hàng còn dư nợ tại NHCSXH, toàn bộ số tiền lãi giảm được chuyển vào tài khoản khách hàng đã trả trước tiền lãi và được giảm trừ vào số tiền lãi phải trả của tháng tiếp theo.

2. Đối với khách hàng đã trả hết nợ hoặc nợ vay được khoanh sau khi giảm lãi suất: NHCSXH sẽ trả vào tài khoản tiền gửi của tổ viên Tổ Tiết kiệm và vay vốn hoặc tiền gửi thanh toán của khách hàng tại NHCSXH. Trường hợp khách hàng đã trả hết nợ, đã đóng tài khoản tiền gửi thanh toán tại NHCSXH thì NHCSXH nơi cho vay thông báo và trực tiếp chi trả bằng tiền mặt cho khách hàng.

Đồng thời, NHCSXH quận Ba Đình thực hiện niêm yết Quyết định số 1990/QĐ-TTg về việc giảm lãi suất cho vay tại bảng thông tin công khai của NHCSXH tại UBND các phường và phối hợp với các Hội đoàn thể nhận ủy thác và tổ trưởng tổ TK&VV thông báo tới người vay về việc giảm lãi.

Ngân hàng Chính sách xã hội

content:

content:

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 157
Số lượt truy cập: 1123247