Phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2022-2023

Sáng 29/6, Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức triển khai công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2022-2023 tại trường Tiểu học Hoàng Diệu với sự tham dự của Ban Giám hiệu 49 trường học thuộc quận.
content:

Thực hiện Công văn 942/SGDĐT-QLT ngày 12/4/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm 2022-2023; Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 31/5/2022 của UBND quận Ba Đình về việc tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2022-2023, Phòng Giáo dục- Đào tạo tổ chức họp quán triệt nội dung Quy chế công tác tuyển sinh giúp thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh .

Quang cảnh hội nghị triển khai công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2022-2023

Tại cuộc họp, đồng chí Lê Đức Thuận – Trưởng phòng Phòng Giáo dục- Đào tạo đã triển khai hướng dẫn công tác tuyển sinh trên địa bàn đảm bảo đúng quy chế, công khai, công bằng, khách quan, thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đồng đều ở các cấp học, trường học, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập trẻ mẫu giáo 5 tuổi, phổ cập giáo dục Tiểu học và THCS.

Đồng thời, đánh giá kết quả chạy thử phần mềm tuyển sinh trực tuyến, những hướng dẫn cụ thể cho kỳ tuyển sinh năm học 2022-2023 với mục tiêu trên 90% học sinh đăng kí tuyển sinh trực tuyến thành công trên phần mềm tuyển sinh.

Thời gian tuyển sinh được quy định như sau: Tuyển sinh trực tuyến từ: 0 giờ 00 ngày 01/7/2022 đến hết ngày 03/7/2022 (đối với lớp 1), từ 0 giờ 00 ngày 04/7/2022 đến hết ngày 06/7/2022 (đối với trẻ 5 tuổi vào trường mầm non), từ  0 giờ 00 ngày 07/7/2022 đến hết ngày 09/7/2022 (đối với lớp 6); tuyển sinh trực tiếp từ ngày 13/7/2022 đến hết ngày 18/7/2022.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo đã nhấn mạnh và yêu cầu 100% các trường Mầm non, Tiểu học, THCS thực hiện nghiêm túc Công văn số 721/UBND-GDĐT ngày 29/4/2022 của UBND quận về việc tăng cường chỉ đạo công tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 và lớp 10 THPT năm học 2022-2023 và Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 31/5/2022 của UBND quận về việc thực hiện tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2022-2023.