Sơ kết công tác quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2022

Ngày 30/6, UBND quận Ba Đình đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.
content:

Hình ảnh hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Quận ủy- UBND quận Ba Đình đã chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện công tác quân sự, địa phương. Ban Chỉ huy Quân sự đã mở các lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho 878 đồng chí đối tượng 4; Phối hợp giảng dạy môn quốc phòng cho 7.352 học sinh các cấp trên địa bàn.

Đặc biệt, thực hiện tốt quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, hoàn thành chỉ tiêu Thành phố giao (58 công dân), trong đó 69% có trình độ đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp. Công tác dân quân tự vệ được quan tâm, kiện toàn, bổ sung lực lượng DQTV các phường theo quy định; gắn với tổ chức tập huấn, huấn luyện đủ nội dung, chương trình theo kế hoạch.

Cùng với đó, Ban CHQS quận đã phối hợp thực hiện hiệu quả chính sách ưu đãi đối với người có công và thân nhân có công với cách mạng. Chỉ đạo lực lượng vũ trang các cấp tham gia công tác giữ gìn ANCT, TTATXH trên địa bàn.

Tại hội nghị, Ban CHQS quận đã triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2022, trong đó tập trung các nhiệm vụ trọng tâm sau: Giữ vững ổn định chính trị và TTATXH tạo môi trường thuận lợi để xây dựng và bảo vệ Thủ đô; Đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội gắn liền với tăng cường đầu tư lĩnh vực quốc phòng; Không ngừng nâng cao năng lực, sức chiến đấu của cấp ủy Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và LLV; Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực quốc phòng, gắn với việc xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trong thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc.

          Thu Trang- BCHQS Quận

content:

content:

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 247
Số lượt truy cập: 1498603