Quận Ba Đình: Tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Tuyên giáo 9 tháng và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022

content:

Sáng ngày 29/9/2022, Quận ủy Ba Đình tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Tuyên giáo 9 tháng và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Nguyễn Công Thành - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy - Chủ tịch HĐND quận dự và chỉ đạo hội nghị; đồng chí Nguyễn Thị Minh Phương - Phó Trưởng phòng Văn hóa - Văn nghệ Ban Tuyên giáo Thành ủy.

9 tháng, hệ thống tuyên giáo từ quận tới cơ sở đã bám sát sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Thành ủy, Thường trực Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy, tham mưu, triển khai đồng bộ, hiệu quả trên các lĩnh vực công tác tuyên giáo và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tập trung tuyên truyền chủ đề công tác năm 2022 của Thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” và phương châm của quận “Đoàn kết - hành động - trách nhiệm - kỷ cương - hiệu quả” gắn với tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, Thủ đô với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trên địa bàn quận.

Việc triển khai thực hiện các Kết luận, Quy định Hội nghị lần thứ tư, lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII), Tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”Nghị quyết 09-NQ/TU của Thành ủy về “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” được triển khai sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn. Tham mưu với Ban Thường vụ Quận ủy tổ chức tổ chức Hội nghị chuyên đề “Những điểm mới trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam hùng cườngˮ và lớp “Bồi dưỡng chính trị hè năm 2022 cho đội ngũ giảng viên, giáo viên hệ thống giáo dục quốc dân và sinh hoạt chính trị đầu khóa của học sinh, sinh viên các trường trung cấp chuyên nghiệp thuộc quận” bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 55 điểm cầu các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trong và ngoài công lập với 3.173 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham dự.

Tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành trong công tác tuyên giáo theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, sát với thực tiễn tại cơ sở. Tham mưu, hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SeaGames lần thứ 31). Phối hợp long trọng tổ chức Lễ đón Bằng công nhận Di tích quốc gia đặc biệt “Thăng Long tứ trấn” đối với Đền Quán Thánh và Đền Voi Phục. Tham mưu chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội Nhân dân, không để người dân tham gia tụ tập đông người, kích động, biểu tình trái pháp luật; tuyệt đối không đăng tải, chia sẻ, bình luận thông tin thiếu kiểm chứng, thông tin một chiều, sai sự thật trên mạng xã hội.

(Toản cảnh Hội nghị )

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Công Thành - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận ghi nhận những kết quả đạt được công tác tuyên giáo trong 9 tháng; đồng thời, đồng chí chỉ ra những nhiệm vụ trọng tâm hệ thống tuyên giáo từ quận tới cơ sở cần tham mưu cho cấp ủy triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng. Tiếp tục hướng dẫn tuyên truyền công tác giải phóng mặt bằng, phòng, chống lụt bão, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống dịch bệnh. Nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Quận ủy với HĐND - UBND quận; Tòa án Nhân dân và Viện Kiểm sát Nhân dân quận trong việc thực thi phát luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết các vấn đề nổi cộm và Nhân dân quan tâm. Chủ động tham mưu sơ, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Phối hợp tham mưu với Ban Thường vụ Quận ủy tổ chức tốt Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2022. Tăng cường hướng dẫn các TCCS Đảng triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; đặc biệt đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ quận với chủ đề “Tự soi, tự sửa”. Duy trì công tác nắm bắt dư luận, định hướng tư tưởng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Tham mưu, phối hợp xử lý kịp thời những vấn đề phức tạp, gây bức xúc trong dư luận. Đẩy mạnh công tác tham mưu nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 quận.

                                                                                             Ban Tuyên giáo QU

content:

content:

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 326
Số lượt truy cập: 1750050