Ba Đình: Sơ kết kết công tác bảo đảm an toàn thực phẩm 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023

Trong 5 tháng đầu năm 2023, UBND quận đã chỉ đạo tổ chức 18 đoàn kiểm tra, kiểm tra công tác an toàn thực phẩm 914 cơ sở. Kết quả xử lý 204 cơ sở vi phạm, trị giá hàng hóa tịch thu là 213.706.000 đồng, trị giá hàng hóa tiêu hủy là 323.429.000 đồng.
content:

Ngày 01/6, UBND quận Ba Đình tổ chức Hội nghị Sơ kết kết quả triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023; Khen thưởng “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2023.