Cán bộ, công chức Thanh tra quận thi đua lập thành tích chào mừng 78 năm ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam (23/11/1945 – 23/11/2023)

content:

Cách đây 78 năm, ngày 23/11/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 64/SL thành lập Ban Thanh tra đặc biệt, đánh dấu sự ra đời của ngành Thanh tra Việt Nam. Ngày 15/7/2022, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 840/QĐ-TTg về Ngày Truyền thống Thanh tra Việt Nam. Theo đó, ngày 23/11 hàng năm là “Ngày Truyền thống Thanh tra Việt Nam”.

Thanh tra quận Ba Đình được hình thành từ khi quận Ba Đình được thành lập (31/5/1961); cùng với sự phát triển của quận Ba Đình, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy, sự chỉ đạo của UBND quận, hướng dẫn của Thanh tra Thành phố và sự phối hợp của các đơn vị trong quận; trong những năm qua, Thanh tra quận Ba Đình không ngừng phát triển và trưởng thành.

Hướng tới kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam (23/11/1945 - 23/11/2023), cán bộ, công chức Thanh tra quận đã không ngừng rèn luyện, nỗ lực trên mọi mặt công tác, phấn đầu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ngay từ đầu năm 2023, lãnh đạo, cán bộ công chức Thanh tra quận đã chủ động xây dựng kế hoạch, chủ động triển khai các nhiệm vụ chuyên môn về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Về công tác Thanh tra: Căn cứ quy định của Luật Thanh tra, hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ và Thanh tra Thành phố, Thanh tra quận đã ban hành Kế hoạch số 488/KH-TTBĐ ngày 01/12/2022 về công tác thanh tra năm 2023 của Thanh tra quận, được UBND quận phê duyệt tại Quyết định số 4062/QĐ-UBND ngày 12/12/2022; nội dung tập trung vào các lĩnh vực quản lý nhà nước có tính chất nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, tiêu cực. Hoạt động thanh tra bảo đảm đúng quy trình của Luật thanh tra; kế hoạch, theo yêu cầu, nhiệm vụ của UBND quận và hướng dẫn của Thanh tra Thành phố; triển khai thực hiện 17 cuộc thanh tra, đạt 100% theo kế hoạch; trong đó có 14 cuộc thanh tra theo kế hoạch và 03 cuộc thanh tra đột xuất. Nhiều nội dung thanh tra có tính chất phức tạp đã được kết luận đảm bảo đúng quy định pháp luật và kiến nghị sau thanh tra mang tính khả thi cao. Kết quả thanh tra đã kịp thời phát hiện, kiến nghị khắc phục nhiều sơ hở, thiếu sót trong cơ chế, chính sách, pháp luật; phát hiện, kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với nhiều tập thể, cá nhân liên quan; đồng thời cũng đã giúp nhiều đơn vị nâng cao nhận thức về việc thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong các lĩnh vực công tác, giúp Uỷ ban nhân dân quận chấn chỉnh một số mặt công tác như quản lý, sử dụng ngân sách, đầu tư xây dựng và các lĩnh vực quản lý nhà nước trên địa bàn quận.

Về công tác tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo:

Thanh tra quận Ba Đình đối thoại với người dân dự án Cải tạo chung cư cũ G6A Thành Công, phường Thành Công

Thanh tra quận tập trung hoàn thành tốt công tác tham mưu cho Lãnh đạo UBND quận giải quyết nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo; nhiều vụ việc phức tạp mới phát sinh trên địa bàn đã được tập trung xem xét, tham mưu UBND quận có biện pháp xử lý kịp thời, dứt điểm và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở, không để thành điểm nóng, khiếu kiện phức tạp.

Đặc biệt trong năm 2023, thanh tra quận tập trung triển khai thực hiện công tác dân vận trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Cụ thể, Thanh tra quận đã đăng ký triển khai mô hình “Dân vận khéo trong công tác giải quyết khiếu nại hành chính”; 01 công chức Thanh tra quận đã nghiên cứu đề tài sáng kiến kinh nghiệm về “Dân vận trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo”.

Công tác dân vận chính quyền, tuyên truyền pháp luật, đặc biệt là việc tổ chức tiếp dân, đối thoại trước và trong quá trình giải quyết đơn thư là thật sự cần thiết, công dân được hướng dẫn, giải thích về chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Nhờ đó, công dân đã hiểu, tự giác chấp hành và hạn chế được tối đa tình trạng đơn thư kéo dài, vượt cấp. Tính đến tháng 10 năm 2023, số vụ việc công dân rút đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND quận là 14/57 vụ (tăng gấp 5 lần so với năm 2022).

Về công tác Phòng chống tham nhũng:

Thanh tra quận đã tham mưu UBND quận triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực theo quy định của Luật Phòng chống tham nhũng và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan; kê khai tài sản, thu nhập; chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công khai các hoạt động của cơ quan, tổ chức. Tham mưu cho các cấp chính quyền thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng; góp phần vào sự ổn định và phát triển của quận và Thành phố.

Công tác xây dựng lực lượng thanh tra cũng luôn được quan tâm củng cố và tăng cường:

Đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan Thanh tra quận không ngừng rèn luyện qua thực tế, học tập bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác. Hiện nay Thanh tra quận chỉ có 06 cán bộ, công chức; trong đó có 01 Thanh tra viên chính; 03 Thanh tra viên; 02 chuyên viên. Nhưng, đội ngũ cán bộ, công chức Thanh tra quận luôn rèn luyện bản lĩnh, nâng cao chuyên môn, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, công tâm, khách quan, thực hiện đúng quy định pháp luật và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đội ngũ cán bộ Thanh tra quận nghiêm túc thi đua thực hiện “Văn hóa công sở và nơi công cộng” gắn với thực hiện Đề án “Văn hóa công vụ”. Chú trọng nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, phong cách phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức Thanh tra quận theo hướng ngày càng chuyên nghiệp, trách nhiệm, hiệu quả; đề cao vai trò và nêu gương của người đứng đầu.

Trong giờ làm việc của cán bộ, công chức Thanh tra quận

Ngoài ra, Thanh tra quận Ba Đình luôn là đơn vị đi đầu, nghiêm túc, tích cực trong việc tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua thường xuyên, thi đua theo đợt, thi đua chuyên đề nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá và tiếp tục thực hiện chủ đề công tác năm 2023 của Thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”. Tập thể cơ quan Thanh tra quận và nhiều cá nhân đã được nhận các cấp khen thưởng có thành tích xuất sắc trong các đợt thi đua cao điểm do quận và Thành phố phát động.

Phấn khởi, tự hào với truyền thống 78 năm xây dựng, trưởng thành của ngành Thanh tra Việt Nam; đội ngũ cán bộ, công chức Thanh tra quận Ba Đình không ngừng thi đua, nỗ lực công tác để phát huy truyền thống vẻ vang đó. Tiếp tục bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của quận để làm tốt công tác tham mưu cho Quận ủy, UBND quận về công tác thanh tra, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; đội ngũ cán bộ thanh tra tăng cường rèn luyện, giữ vững phẩm chất đạo đức và nâng cao trình độ chuyên môn, phấn đầu thực hiện theo lời dạy của Bác: “Cán bộ thanh tra như cái gương cho người ta soi mặt, gương mờ thì không soi được”; quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao./.

                                                            THANH TRA VIÊN-  Nguyễn Vũ Phương Linh

content:

content:

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 202
Số lượt truy cập: 3738329