Quận Ba Đình: Tổ chức Cuộc thi Tìm kiếm ý tưởng, giải pháp cải cách hành chính trên địa bàn quận Ba Đình năm 2024

Ngày 05/6/2024, UBND quận Ba Đình ban hành Kế hoạch số 205/KH-UBND về Cuộc thi “Tìm hiểu ý tưởng, giải pháp cải cách hành chính trên địa bàn quận Ba Đình” năm 2024.
content:

Cuộc thi tổ được với mục tiêu thúc đẩy sự năng động và sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị thuộc quận Ba Đình, tìm kiếm những ý tưởng và giải pháp thiết thực để nhằm nâng cao hiệu quả cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận. Cuộc thi cũng nhằm phát hiện và áp dụng những ý tưởng, giải pháp tiêu biểu có tính khả thi để thí điểm và nhân rộng trên địa bàn quận Ba Đình, qua đó, góp phần cải thiện và nâng cao các Chỉ số Cải cách hành chính (CCHC), Chỉ số Hài lòng của người dân ( SIPAS) năm 2024 và các năm tiếp theo.

 Uỷ ban nhân dân quận Ba Đình yêu cầu 100% phòng chuyên môn đang công tác tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn quận Ba Đình; Các tập thể thuộc các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn quận Ba Đình tham gia dự thi.

Các bài dự thi theo các nội dung chính như sau:

  • Cải cách thủ tục hành chính.
  • Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác CCHC.
  • Nâng cao chất lượng phục vụ người dân.
  • Tổ chức bộ máy hành chính.
  • Các lĩnh vực khác liên quan đến công tác CCHC.

Bài thi được trình bày dưới dạng bài viết hoặc video clip (kèm theo sản phẩm, phần mềm, hình ảnh (nếu có) thể hiện rõ ý tưởng, giải pháp của tác giả là những yêu cầu của Ban tổ chức cuộc thi đề ra. Ngoài ra, bài dự thi ghi rõ họ tên, địa chỉ và số điện thoại liên lạc; đối với bài dự thi của nhóm tác giả cần ghi rõ các thành viên, địa chỉ và số điện thoại liên lạc của một thành viên đại diện trong nhóm.

Các cơ quan, đơn vị, triển khai kế hoạch, tổ chức sơ loại để chọn lọc bài dự thi có chất lượng, gửi về phòng Nội vụ trước ngày 15/7/2024. Ban tổ chức tiến hành đánh giá, chấm điểm bài thi xong trước ngày 26/07/2024 và công bố trước kết quả, trao thưởng xong trước ngày 01/08/2024.

Cuộc thi Tìm kiếm ý tưởng, giải pháp cải cách hành chính trên địa bàn quận Ba Đình năm 2024 là một cơ hội để cán bộ, công chức, viên chức thể hiện tinh thần sáng tạo, góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Phòng Văn hóa và Thông tin

content:

content:

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 1389
Số lượt truy cập: 4277871