Ba Đình: Triển khai  Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam”   

content:

Cuộc thi được tổ chức nhằm phổ biến rộng rãi các quy định của pháp luật về định danh điện tử, dịch vụ công trực tuyến, Luật Căn cước từ đó tạo đồng thuận để người dân tích cực tham gia, sử dụng ứng dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến trong các giao dịch hàng ngày; nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật về định danh điện tử, dịch vụ công trực tuyến, Luật Căn cước của cán bộ, công chức, viên chức và người dân.

Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của  Việt Nam

  Đối với cuộc thi trên ứng dụng VNeID: Là công dân Việt Nam đã đăng ký sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 (trừ thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và những bộ phận có liên quan trực tiếp vào quá trình tổ chức cuộc thi này).
        Đối với cuộc thi viết: Tập thể, cá nhân trên địa bàn tỉnh tham gia (trừ thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và những bộ phận có liên quan trực tiếp vào quá trình tổ chức cuộc thi này). Đối với các bài dự thi đã tham dự tại các cuộc thi khác tương tự không được tham gia tại cuộc thi này.

Cuộc thi được tổ chức bằng 2 hình thức (trả lời câu hỏi trắc nghiệm trên ứng dụng VneID và cuộc thi viết) bắt đầu từ tháng 5/2024 đến hết ngày 20/7/2024 (đối với viết) và ngày 15/08/2024 (đối với ứng dụng VneID).

Bài thi được trình bày dưới hình thức trắc nghiệm; Tập thể, cá nhân tham gia dưới bất kỳ hình thức nào (đánh máy, viết tay, vẽ, thơ, cá, bài hát, video, clip, ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học công nghệ….), khuyến kích các hình thức sáng tạo để tham gia cuộc thi phù hợp với nội dung về căn cước, định danh và xác thực điện tử.

 Chi tiết cuộc thi tại link sau: https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1uaxWIieW-kST4F30rQafI6kcquQbN0qw?usp=drive_link&sfnsn=mo

Phòng Văn hóa và Thông tin

content:

content:

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 1272
Số lượt truy cập: 4278813