Kỷ niệm 78 năm truyền thống Ngành Thanh tra (23/11/1945 – 23/11/2023)

Cách đây 78 năm, vào ngày 23 tháng 11 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 64/SL thành lập Ban Thanh tra Đặc biệt, là tổ chức tiền thân của ngành Thanh tra, và từ đó, ngày 23 tháng 11 đã trở thành ngày truyền thống của ngành Thanh tra Việt Nam.
content:

Thanh tra là phương tiện để kiểm tra, giám sát hoạt động của bộ máy chính quyền, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; hoạt động thanh tra góp phần thiết lập, giữ gìn trật tự, kỷ luật, kỷ cương trong quản lý Nhà nước và trong xã hội.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngành Thanh tra luôn hoàn thành nhiệm vụ, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới”, hoạt động thanh tra góp phần thực hiện thắng lợi cho công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và giải phóng miền Nam.

Kết quả hoạt động thanh tra đã kịp thời biểu dương nhiều nhân tố tích cực, đồng thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật. Hoạt động thanh tra thời gian này có tác dụng, hiệu quả tích cực góp phần thúc đẩy các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, giải quyết kịp thời các yêu cầu bức xúc của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Thanh tra quận Ba Đình, thực hiện sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Thanh tra Thành phố Hà Nội, sự lãnh đạo của Quận uỷ, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân quận. Thanh tra quận trong những năm qua luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.  

Hằng năm, Thanh tra quận đã tổ chức hàng chục cuộc thanh tra hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước; tiếp nhận và tham mưu giải quyết hàng trăm vụ việc khiếu nại, tố cáo. Qua công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục, xử lý những thiếu sót, hạn chế, góp phần quan trọng vào việc ổn định trật tự, kỷ cương trong công tác quản lý nhà nước; thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và bộ máy chính quyền, góp phần cùng với Đảng bộ và Nhân dân quận Ba Đình thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của quận, phục vụ tốt cho các sự kiện quan trọng của Đất nước, Thủ đô.

Đối thoại trong giải quyết khiếu nại

Để có được những kết quả trên trong thời gian qua, Thanh tra quận luôn nhận được sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Thanh tra Thành phố, sự quan tâm lãnh đạo của Quận uỷ, sự chỉ đạo Ủy ban nhân dân quận, sự phối hợp có hiệu quả của các ngành, các cấp trong quận; sự đoàn kết phấn đấu, rèn luyện với tinh thần ý thức trách nhiệm cao của các thế hệ cán bộ, công chức cơ quan Thanh tra quận.

Tự hào với truyền thống vẻ vang của ngành, trong điều kiện đất nước, Thủ đô và Quận Ba Đình đang có nhiều đổi mới; bên cạnh những thuận lợi còn có những khó khăn, thách thức, nhất là việc cá nhân lợi dụng những kẽ hở của cơ chế, chính sách, pháp luật để trục lợi; sự quản lý hạn chế của một số ít cơ quan nhà nước; Thanh tra quận cần phải tập trung chủ động nắm tình hình, xây dựng kế hoạch thanh tra có trọng tâm, trọng điểm; phù hợp với khả năng của đơn vị, sát với tình hình thực tế, phục vụ tốt cho yêu cầu, nhiệm vụ chính trị quận, nhất là các lĩnh vực đang được dư luận xã hội quan tâm, nhằm kịp thời phát hiện, kiến nghị xử lý những hành vi vi phạm pháp luật, tham nhũng, tiêu cực trong công tác quản lý nhà nước, quản lý kinh tế, xã hội; từ đó kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấn chỉnh, khắc phục những bất cập, sơ hở trong công tác quản lý.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức và Nhân dân, nhất là các văn bản pháp luật có liên quan đến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tập trung thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Thanh tra quận. Tiếp tục kiểm tra, rà soát các vụ việc tồn đọng, phức tạp, không để khiếu nại kéo dài, bức xúc phát sinh điểm nóng.

         Tiếp tục tham mưu cho Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước, các văn bản pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nhất là các giải pháp hiệu quả trong phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường công tác thanh tra việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của các cơ quan, đơn vị trực thuộc quận.

          Đồng thời, tích cực nghiên cứu, học tập để không ngừng nâng cao kiến thức, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; rèn luyện bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ Nhân dân như lời dạy của Bác"Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới"  "Việc gì có lợi cho dân thì phải ra sức làm, việc gì có hại cho dân thì phải hết sức tránh".

Nối tiếp truyền thống, mỗi cán bộ, công chức Thanh tra quận ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, viết tiếp những trang sử vẻ vang của Ngành Thanh tra để góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Ba Đình thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020- 2025; giữ vững sự ổn định về chính trị, trật tự an toàn xã hội; tạo điều kiện phát triển kinh tế, xã hội để đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao, xây dựng quận Ba Đình giàu đẹp, hiện đại, văn minh xứng đáng với vị trí trung tâm Hành chính – Chính trị quốc gia, trái tim của cả nước./.                                             

THANH TRA QUẬN

content:

content:

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 733
Số lượt truy cập: 4243259