Một số lưu ý về hóa đơn điện tử, đăng ký thuế, kê khai Quyết toán thuế đối với các Cơ sở giáo dục công lập

content:

Ngày 28/3/2024, Cục thuế thành phố Hà Nội gửi thư ngỏ gửi các cở sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Hà Nội về một số lưu ý về hóa đơn điện tử, đăng ký thuế, kê khai Quyết toán thuế đối với các Cơ sở giáo dục công lập.

 Đề nghị các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thực hiện kê khai, xác định nghĩa vụ thuế đúng theo các văn bản quy định pháp luật và đúng thời hạn theo quy định. Chi tiết tại đây.

Chi cục Thuế quận Ba Đình

content:

content:

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 427
Số lượt truy cập: 4043548