Ngân hàng Chính sách xã hội quận Ba Đình tổ chức phiên họp định kỳ nhằm đánh giá sơ kết kết quả hoạt động quý 06 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2024

Ngày 02-07, Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) quận Ba Đình tổ chức phiên họp định kỳ nhằm đánh giá sơ kết kết quả hoạt động quý 06 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2024.
content:

 

Trong 06 tháng đầu năm 2024, bám sát chỉ đạo của Ban đại diện Thành phố, Quận ủy, HĐND & UBND quận. Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội quận (BĐD HĐQT NHCSXH) đã chỉ đạo triển khai kịp thời các chương trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân trên địa bàn quận.

Kết quả thực hiện các chương trình cho vay chính sách trên địa bàn đến 30/6/2024 đạt 377.960 triệu đồng, tạo điều kiện cho 4.663 khách được vay vốn, tăng 16.260 triệu đồng so với 31/12/2023. Trong đó, triển khai mới chương trình cho vay Người chấp hành xong án phạt tù theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Hoạt động giao dịch lưu động của NHCSXH được triển khai hiệu quả, đáp ứng tốt nhu cầu phục vụ nhân dân tại địa bàn. Nhiều Hội, đoàn thể đã tích cực tham gia bài viết tuyên truyền về chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ cũng như gương người tốt việc tốt trong công tác triển khai và sử dụng vốn hiệu quả.

Quang cảnh Hội nghị

Bên cạnh những kết quả đạt được, chất lượng nhận ủy thác, ủy nhiệm tại Hội đoàn thể, tổ TK&VV có nơi còn hạn chế dẫn đến phát sinh nợ quá hạn; Kết quả cho vay, huy động tiền gửi chưa hoàn thành kế hoạch giao; Việc triển khai chia tách tổ, kiện toàn và thành lập mới tổ TK&VV nhằm thuận lợi hơn cho công tác triển khai cho vay cũng như quản lý vốn còn chậm.

Trong thời gian tới, để tiếp tục nâng cao chất lượng tín dụng và triển khai kịp thời các chương trình vay vốn ưu đãi cho nhân dân trên địa bàn, các thành viên Ban đại diện đã thống nhất 07 nhiệm vụ triển khai những tháng cuối năm 2024 như sau:

         1. Tiếp tục tham mưu tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 40- CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chỉ thị 30-CT/TU và Kế hoạch số 65-KH/QU ngày 01/12/2021 của Quận ủy Ba Đình về thực hiện Kế hoạch số 48-KH/TU ngày 29/10/2021 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách trên địa bàn. Trong đó, tiếp tục ưu tiên, cân đối, bố trí nguồn vốn ngân sách quận ủy thác sang NHCSXH để cho vay các đối tượng chính sách đồng thời triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách được giao.

        2.Tổ chức thực hiện tốt kế hoạch tăng trưởng tín dụng, huy động tiền gửi được UBND thành phố giao. Kịp thời giải ngân đảm bảo tiến độ, không để tồn đọng lãng phí vốn, phấn đấu hoàn thành kế hoạch giao; Tích cực triển khai tổ chức huy động vốn từ các tổ chức và cá nhân để bổ sung nguồn vốn cho vay ưu đãi của Chính phủ; Xây dựng kế hoạch tín dụng năm 2025, giai đoạn 2025-2027.

        3.Tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình công tác kiểm tra, giám sát của NHCSXH, hội, đoàn thể nhận ủy thác, chính quyền phường đối với công tác nhận ủy thác của hội, đoàn thể, hoạt động các tổ TK&VV và sử dụng vốn của các hộ vay, tập trung đôn đốc thu hồi những khoản nợ quá hạn, người vay sử dụng vốn sai mục đích, có nguy cơ tiềm ẩn phát sinh rủi ro nhằm nâng cao chất lượng tín dụng và kịp thời phát hiện, ngăn ngừa những hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.

4. Hội, đoàn thể các cấp phối hợp với NHCSXH tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung văn bản đã ký kết; Phối hợp triển khai các chương trình tín dụng, huy động tiền gửi; Tổ chức kiểm tra, đánh giá lại chất lượng ủy thác của hội đoàn thể và chất lượng ủy nhiệm của các tổ TK&VV; Củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, kiện toàn và phát huy vai trò hoạt động của các Tổ TK&VV theo kế hoạch đã xây dựng.

5. Tiếp tục phối hợp, thực hiện đồng bộ các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tổ giao dịch lưu động tại các phường. Tạo điều kiện cho điểm giao dịch lưu động của NHCSXH đặt tại khuôn viên trụ sở UBND phường để đảm bảo an toàn trong quá trình giao dịch.

        6. Các thành viên Ban đại diện, hội, đoàn thể, tổ TK&VV phối hợp NHCSXH tiếp tục tham gia viết bài và phối hợp phòng Văn hóa - Thông tin quận đăng tin, bài viết và hình ảnh về việc triển khai tín dụng chính sách nhằm tuyên truyền hơn nữa chủ trương tín dụng ưu đãi của Nhà nước.

7. Tổ chức tổng kết đánh giá kết quả triển khai hoạt động tín dụng chính sách năm 2024.

Ngân hàng Chính sách Xã hội quận Ba Đình

content:

content:

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 1801
Số lượt truy cập: 4278428