Phát huy hiệu quả các hình thức tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận

Ngày 13/9/2021, Ban Tuyên giáo Quận ủy đã ban hành Công văn số 70-CV/BTG về “tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn”.
content:

Thời gian qua, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn quận đã đạt được nhiều kết quả tích cực, Nhân dân tin tưởng, đồng tình, ủng hộ các giải pháp của Trung ương, Thành phố và quận. Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp đòi hỏi công tác tuyên truyền cần phải tích cực hơn nữa để góp phần khống chế, kiểm soát dịch bệnh, thực hiện “mục tiêu kép”, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân, phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.

 Theo đó, Ban Tuyên giáo Quận ủy đề nghị các tổ chức cơ sở Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội thuộc quận tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo Trung ương, Thành phố và Quận về công tác phòng chống dịch.

Triển khai đồng bộ các biện pháp thông tin, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân qua hệ thống nhóm zalo cơ sở, fanpage, infographic, loa phát thanh, tuyên truyền lưu động.

Công tác tuyên truyền cần cụ thể, nêu cao vai trò gương mẫu, tiền phong của các tổ chức đảng, cá nhân các đảng viên đặc biệt là đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý để thu hút, tập hợp và huy động sức mạnh đoàn kết của Nhân dân vào công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Các tổ chức cơ sở Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội thường xuyên nắm bắt tâm trạng xã hội, tình hình dư luận cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, hội viên, người dân biết, hiểu đúng, tin tưởng, đồng thuận, ủng hộ các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 của cấp ủy, chính quyền.

                                                            Ban Tuyên giáo Quận ủy

 

content:

content:

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 358
Số lượt truy cập: 760509