Quận Ba Đình: Ban hành và triển khai Kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc lá từ nay đến năm 2030

Giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá, giảm bệnh tật và tử vong do sử dụng các sản phẩm thuốc lá gây ra chính là góp phần bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng.
content:

Ngày 01/11/22023, UBND quận Ba Đình ban hành Kế hoạch số 288/KH-UBND về phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn quận đến năm 2030; theo đó phấn đấu hoàn thành mục tiêu cụ thể: (1) Trong giai đoạn 2023 – 2025: Giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá trong nhóm nam từ 15 tuổi trở lên xuống dưới 39%; nhóm nữ từ 15 tuổi trở lên xuống dưới 1,4%. Giảm tỷ lệ tiếp xúc thụ động với khói thuốc lá: tại nơi làm việc xuống dưới 30%; tại nhà hàng xuống dưới 75%; tại quán bar, cà phê xuống dưới 80%; tại khách sạn xuống dưới 60%. Ngăn ngừa việc sử dụng các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha và các sản phẩm thuốc lá mới khác trong cộng đồng. (2) Giai đoạn 2026 – 2030: Giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá trong nhóm nam từ 15 tuổi trở lên xuống dưới 36%; nhóm nữ từ 15 tuổi trở lên xuống dưới 01%. Giảm tỷ lệ tiếp xúc thụ động với khói thuốc lá: tại nơi làm việc xuống dưới 25%; tại nhà hàng xuống dưới 65%; tại quán bar, cà phê xuống dưới 70%, tại khách sạn xuống dưới 50%. Tiếp tục ngăn ngừa việc sử dụng các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha và các sản phẩm thuốc lá mới khác trong cộng đồng.

Trong năm 2023 và các năm tiếp theo, quận Ba Đình tiếp tục huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền đến đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân về tác hại của thuốc lá, lợi ích của mô hình cơ quan, đơn vị, trường học, cơ sở y tế không khói thuốc; thực hiện nghiêm các văn bản pháp luật về phòng chống tác hại của thuốc lá; triển khai và tích cực hưởng ứng các hoạt động, công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá; tăng cường công tác quản lý nhà nước, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Luật về Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2012; Quyết định số 568/QĐ-TTg ngày 24/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về quyết định phê duyệt chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030; Kế hoạch số 259/KH-UBND ngày 26/10/2023 của UBND thành phố Hà Nội về Phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn Thành phố đến năm 2030.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, mỗi cơ quan, đơn vị, đoàn thể, doanh nghiệp, trường học thuộc quận có thể lồng ghép công tác phòng, chống của thuốc lá gắn với các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh”; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”... xây dựng lối sống lành mạnh tại cộng đồng dân cư./.

Phòng Văn hóa và Thông tin

content:

content:

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 203
Số lượt truy cập: 3738327