Quận Ba Đình: Hỗ trợ 940.405 đối tượng khó khăn do đại dịch COVID-19 với tổng số tiền hơn 19 tỷ đồng

Với chủ trương hỗ trợ kịp thời cho người lao động và người sử dụng lao động trong thời điểm khó khăn, sớm nhận được hỗ trợ theo quy định, từ ngày 09/8 đến nay, UBND quận đã ban hành quyết định phê duyệt và hỗ trợ cho 940.405 đối tượng khó khăn do đại dịch COVID-19 với tổng số tiền hơn 19 tỷ đồng.
content:

Phường Vĩnh Phúc  hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn do đại dịch COVID -19

Thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; Quyết định 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội, UBND quận Ba Đình đã ban hành các Quyết định số 1818/QĐ-UBND ngày 24/7/2021 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; Kế hoạch số 215/KH-UBND về việc triển khai thực hiện hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn quận. Đồng thời, Quận cũng thành lập 05 Tổ thẩm định hồ sơ hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg và Quyết định số 3642/QĐ-UBND.

Theo đó, UBND quận đã ban hành 09 quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho 9.353 người lao động với tổng số tiền là hơn 14.029 triệu đồng; ban hành quyết định phê duyệt danh sách và bổ sung kinh phí cho 13 đơn vị với tổng số lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương là 1.064 lao động, tổng số tiền hỗ trợ là 3.946.035 đồng; ban hành quyết định phê duyệt danh sách và bổ sung kinh phí cho 04 đơn vị với tổng số lao động ngừng việc là 09 lao động, tổng số tiền hỗ trợ là 9 triệu đồng. Phê duyệt danh sách hỗ trợ 20 trường hợp thuộc đối tượng F0, F1 với tổng số tiền hỗ trợ 34,6 triệu đồng theo quy định tại Quyết định số 3642/QĐ-UBND của UBND Thành phố. phê duyệt hỗ trợ 174 hộ kinh doanh với tổng số tiền 544 triệu đồng.

Đối với kết quả triển khai các chế độ chi đặc thù, chính sách hỗ trợ các đối tượng theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 của Thường trực HĐND Thành phố, UBND quận đã ban hành Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc hộ cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 với tổng kinh phí: 5,096 tỷ đồng cho 5.096 trường hợp cụ thể: Người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng (gồm cả thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động hàng tháng): 2.325 người; Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng chính sách trợ cấp xã hội hàng tháng: 2.722 người; Hộ cận nghèo: 49 hộ, đã tổ chức chi hỗ trợ 100%. Đồng thời, vận động xã hội hóa hỗ trợ cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, lao động ngoại tỉnh...ảnh hưởng do dịch Covid-19 trên địa bàn quận với 42.364 lượt hộ, suất với số tiền gần 12 tỷ đồng, trong đó: Hỗ trợ bằng tiền mặt: 1.823 lượt/suất với số tiền: 805.500.000 đồng; Hỗ trợ các nhu yếu phẩm: 40.099 suất với số tiền quy đổi: 10.855.343.000 đồng. Hỗ trợ 442 người giảm 500.000đ/người/tháng tương đương với số tiền là 221.000.000 đồng(trên địa bàn phường Phúc Xá 76 chủ nhà trọ).

Ngoài ra, UBND quận đã chỉ đạo Bảo hiểm xã hội quận Ba Đình đã phê duyệt giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho 5.535 đơn vị sử dụng lao động, cho 120.648 lao động. Số tiền giảm mức đóng lũy kế từ tháng 7/2021: 8,6 tỷ đồng; Hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với 07 đơn vị sử dụng lao động, cho 118 lao động với số tiền tạm dừng 846.000 đồng.

Phòng Văn hoá và Thông tin

 

 

content:

content:

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 366
Số lượt truy cập: 760521