Quận Ba Đình: Tăng cường phòng, chống bệnh Cúm gia cầm

Nhằm kiểm soát, phòng, chống bệnh Cúm gia cầm A/H5N8 và các chủng cúm gia cầm độc lực cao khác lây lan diện rộng, UBND quận Ba Đình ban hành công văn số 1498/UBND-CNTY về việc tăng cường phòng, chống bệnh Cúm gia cầm trên địa bàn quận.
content:

 

Văn bản nêu rõ: Để tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh Cúm gia cầm, UBND quận yêu cầu Chủ tịch UBND các phường, Trưởng Ban quản lý các chợ và các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ sau:

1. Trạm chăn nuôi và Thú y Ba Đình: Chủ động tham mưu UBND quận ban hành các văn bản chỉ đạo công tác phòng, chống bệnh Cúm gia cầm, đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm trên địa bàn quận; Phối tuyên truyền về tính chất nguy hiểu của bệnh Cúm gia cầm và các biện pháp phòng, chống để người dân biết và thực hiện; chủ động nắm bắt diễn biến, tình hình bệnh Cúm gia cầm trên địa bàn cả nước, các huyện trên địa bàn Thành phố để kịp thời tham mưu, ứng phó khi có dịch xảy ra. Chuẩn bị đầy đủ hóa chất, vật tư sẵn sàng đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch, đặc biệt khi có bệnh Cúm gia cầm xảy ra trên địa bàn quận.

Phối hợp với các lực lượng liên ngành, các cơ quan chức năng, UBND các phường, Ban quản lý các chợ kiểm tra chặt chẽ các hoạt động vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật, đặc biệt là gia cầm và các sản phẩm từ gia cầm. Cung cấp danh sách các cơ sở giết mổ, các cơ sở sơ chế đã được Thành phố cấp phép hoạt động, được Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội quản lý, kiểm soát giết mổ, để người kinh doanh đến mua sản phẩm động vật có nguồn gốc xuất sứ rõ ràng, đã qua kiểm soát của cơ quan Chăn nuôi và Thú y. Tham mưu chính quyền kiên quyết xử lý sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch, kiểm tra vệ sinh thú y của cơ quan Chăn nuôi và Thú y. Phân công cán bộ quản lý giám sát chặt chẽ tình hình kinh doanh sản phẩm động vật, giám sát sản phẩm từ gia cầm tại các cơ sở sơ chế bảo quản sản phẩm động vật, đặc biệt là sản phẩm gia cầm.

2. Phòng Kinh tế: Đôn đốc UBND các phường, Ban Quản lý các chợ, các đơn vị liên quan thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác triển khai, thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh Cúm gia cầm tại các phường, các chợ.

3. Công an quận, Đội Quản lý thị trường số 3, Đội Thanh tra Giao thông vận tải Ba Đình tăng cường kiểm tra vận chuyển, kinh doanh các sản phẩm từ gia cầm trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về kiểm dịch, kiểm tra vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm.

4. UBND 14 phường, BQL các chợ Long Biên, số 2, số 3 chủ trì kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, giết mổ gia cầm không đúng nơi quy định, kinh doanh sản phẩm gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc, không có dấu kiểm soát giết mổ của cơ quan thú y.

Phòng Văn hoá và Thông tin

content:

content:

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 258
Số lượt truy cập: 743958