Quận Ba Đình: Tổng kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ

Từ 15/9 đến 30/10, UBND quận Ba Đình tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng, an toàn điện, an toàn về PCCC và CNCH đối với 100% các cơ sở, nhà ở nhiều căn hộ, nhà cho thuê trọ, nhà cho thuê để ở; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm theo quy định của pháp luật.
content:

Thực hiện Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 13/9/2023 của UBND Thành phố về tăng cường công tác PCCC đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ (chung cư mini); Kế hoạch số 234/KH-UBND ngày 15/9/2023 của UBND Thành phố Hà Nội về Kế hoạch Tổng kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ trên toàn địa bàn thành phố Hà Nội; Nghị quyết số 23-NQ/QU ngày 15/9/2023 của Ban Thường vụ Quận ủy Ba Đình về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCCC và CNCH trên địa bàn quận; UBND quận Ba Đình ban hành Kế hoạch số 252/KH-UBND ngày 15/9/2023 về Tổng kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ (thường gọi là chung cư mini), cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ trên địa bàn quận.

 

Kế hoạch nhằm triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ, Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố về công tác PCCC và CNCH; Nâng cao vai trò trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành chức năng; ý thức, nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình và người dân trong thực hiện công tác PCCC và CNCH; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC&CNCH, kỹ năng thoát nạn đối với người dân sinh sống, làm việc tại các khu nhà ở nhiều căn hộ, nhà cho thuê để ở trên địa bàn quận; nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC và CNCH.

UBND quận chỉ đạo các đơn vị tập trung kiểm tra, xử lý vi phạm đảm bảo quyết liệt, toàn diện, công khai, minh bạch, bảo đảm khách quan và tuân thủ theo quy định của pháp luật trên nguyên tắc “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Quá trình kiểm tra phải đảm bảo hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Bên cạnh đó, Quận chú trọng công tác kiểm tra, giám sát của nhân dân, các cơ quan thông tấn, báo chí đối với việc chấp hành pháp luật của chủ cơ sở, chủ hộ gia đình và người dân và công tác kiểm tra, xử lý của các cơ quan chức năng. Đồng thời, kiên quyết áp dụng các biện pháp xử phạt vi phạm hành chính, biện pháp khắc phục hậu quả theo đúng thẩm quyền, quy định; chuyển hồ sơ sang cơ quan chức năng để điều tra, xử lý nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự.

Nội dung kiểm tra gồm: Việc chấp hành pháp luật về đất đai, quy hoạch, xây dựng; Kiểm tra các nội dung liên quan đến an toàn điện; các nội dung liên quan đến công tác PCCC và CNCH. Công tác PCCC và CNCH kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình theo quy định Luật PCCC, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC, Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020, Nghị định 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ; Kiểm tra, hướng dẫn về điều kiện về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với cơ sở theo quy định tại Điều 5 và Điều 7 Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy; Kiểm tra, hướng dẫn, khuyến cáo người đứng đầu cơ sở, chủ hộ bổ sung biện pháp, giải pháp đảm bảo an toàn về PCCC và CNCH.

Thông qua kiểm tra, các đơn vị chức năng thuộc quận sẽ hướng dẫn cơ sở, chủ hộ các giải pháp đảm bảo các yêu cầu về ngăn cháy lan theo chiều ngang, chiều dọc công trình như đóng kín buồng thang bộ, ngăn cháy các khu vực có công năng khác nhau.. Lối thoát nạn, lối thoát khẩn cấp: Thường xuyên duy trì đường, lối thoát nạn đảm bảo thông thoáng, tạo lối thoát nạn thứ 2 qua ban công, logia, lối thoát nạn khẩn cấp lên mái, lối thoát sang nhà bên cạnh, bổ sung thang dây thoát nạn trên mái để phục vụ thoát nạn ...Đảm bảo an toàn PCCC của hệ thống, thiết bị điện, quản lý sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, chất dễ cháy, nổ, thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt, sạc điện xe máy điện, xe đạp điện, thắp hương thờ cúng; Bố trí, sắp xếp vật dụng, phương tiện (ô tô, xe máy...), hàng hóa kinh doanh trong nhà đảm bảo gọn gàng, không cản trở lối thoát nạn, không gây cháy lan sang khu vực khác khi có sự cố;

Tổ chức lực lượng PCCC tại chỗ trực để kịp thời phát hiện, xử lý các sự cố ngay từ khi mới phát sinh; Tổ chức tuyên truyền, huấn luyện các kiến thức, kỹ năng PCCC, kỹ năng thoát nạn, sử dụng thành thạo các phương tiện PCCC tại chỗ cho lực lượng thường trực, các hộ gia đình sinh sống tại công trình; Hướng dẫn trang bị hệ thống, thiết bị báo cháy tự động, hệ thống họng nước chữa chảy trong nhà, bình chữa cháy xách tay, dụng cụ phá dỡ thô sơ ... phù hợp với quy mô tòa nhà; khuyến cáo các hộ gia đình tự trang bị các trang thiết bị phục vụ cứu nạn, cứu hộ, thoát nạn như thang dây hạ chậm, mặt nạ phòng độc, đèn pin, dụng cụ phá dỡ thông thường ...

Để đảm bảo tổng kiểm tra toàn diện việc chấp hành pháp luật đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ, UBND quận ban hành Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 15/9/2023 thành lập 04 Tổ kiểm tra, giao Công an quận, Phòng Quản lý đô thị làm tổ trưởng các tổ kiểm tra; thành viên các tổ kiểm tra là chuyên viên, nhân viên các phòng Quản lý đô thị, Tài nguyên Môi trường, Kinh tế, Lao động TBXH, Đội Quản lý TTXD đô thị, Công ty điện lực Ba Đình. Tham gia đoàn kiểm tra còn có đồng chí Cảnh sát khu vực, các đồng chí Bí thư Đảng uỷ các phường và đại diện các Tổ chức chính trị xã hội, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận, Tổ trưởng Tổ dân phố các địa bàn được kiểm tra.

Cùng với Tổ kiểm tra cấp quận, UBND quận chỉ đạo UBND 14 phường tổ chức thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành do Công an các phường là cơ quan thường trực; chỉ đạo các bộ phận chức năng thực hiện nghiêm túc, hiệu quả đợt tổng kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, quy hoạch, xây dựng, an toàn điện, công tác PCCC và CNCH,... đối với 100% chung cư mini, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ thuộc diện quản lý theo Phụ lục IV Nghị định 136/2020/NĐ-CP trên địa bản, hoàn thành đúng thời gian, tiến độ đề ra; Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC&CNCH. Hướng dẫn người đứng đầu cơ sở, chủ đầu tư, người dân đang sinh sống, làm việc tại các cơ sở nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ ... thường xuyên tổ chức tự kiểm tra an toàn PCCC&CNCH để chủ động phát hiện và loại trừ những nguy cơ dẫn đến cháy, nổ (cần lưu ý trong việc sử dụng các loại xe máy, xe đạp điện) và các biện pháp thoát nạn, trong đó tập trung kiểm tra các điều kiện: Đường, lối thoát nạn, hệ thống, thiết bị PCCC, hệ thống điện; quản lý, sử dụng điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt, chất dễ cháy, nổ, thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt; hoạt động của lực lượng PCCC tại chỗ, tổ chức thực tập phương án chữa cháy, CNCH.

Giao UBND 14 phường tiếp tục vận động và giám sát 100% hộ gia đình bổ sung lối thoát nạn thứ 2, lối thoát nạn khẩn cấp, tự giác tháo dỡ chuồng cọp tại các ban công, lô gia hoặc tạo ô thoát nạn trên lồng sắt, chuồng cọp, song sắt cửa sổ (nếu có); trang bị bổ sung các trang bị, phương tiện chữa cháy, dụng cụ phá dỡ, dụng cụ phục vụ thoát nạn như mặt nạ phòng độc, thang dây thả chậm ...; tổ chức ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC và CNCH đối với 100% nhà ở hộ gia đình, nhà ở cho thuê, nhà ở nhiều căn hộ, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh...Rà soát các khu vực có diện tích, không gian công cộng, giao thông đang bị lấn chiếm trái phép, ảnh hưởng đến công tác PCCC và CNCH; xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm, buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu; Công khai trên Cổng thông điện tử quận và niêm yết tại trụ sở UBND các phường kết quả kiểm tra, xử lý và việc chấp hành pháp luật đối với loại hình nhà

ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ, các cơ sở kinh doanh, dịch vụ kết hợp nhà ở, các cơ sở sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy nổ cao.

Phòng Văn hoá và Thông tin(Thanh)

Kế hoạch số 252/KH-UBND ngày 15/9/2023: xem tại đây

content:

content:

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 634
Số lượt truy cập: 3429279