Sáp nhập đơn vị hành chính giai đoạn 2023-2025: Tạo thuận lợi tối đa cho người dân chuyển đổi giấy tờ

content:

Căn cứ Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định tại Điều 21 chuyển đổi giấy tờ cho cá nhân, tổ chức do thay đổi địa giới hành chính.

làm căn cước gắn chip cần thay đổi giấy tờ gì: Tin tức, Video, hình ảnh làm  căn cước gắn chip cần thay đổi giấy tờ gì

Cụ thể, các loại giấy tờ đã được cơ quan có thẩm quyền cấp cho cá nhân, công dân, tổ chức trước khi thực hiện sắp xếp theo đơn vị hành chính cũ nếu chưa hết thời hạn theo quy định vẫn được tiếp tục sử dụng.

Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền và triển khai việc chuyển đổi các loại giấy tờ cho cá nhân, tổ chức, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện các thủ tục chuyển đổi các loại giấy tờ và không thu các loại phí, lệ phí khi thực hiện việc chuyển đổi do thay đổi địa giới đơn vị hành chính.

Như vậy, các loại giấy tờ đã được cơ quan có thẩm quyền cấp cho công dân trước khi thực hiện sắp xếp theo đơn vị hành chính cũ nếu chưa hết thời hạn theo quy định vẫn được tiếp tục sử dụng; người dân đến cơ quan nhà nước thực hiện các thủ tục hành chính để thay đổi địa danh, tên gọi của đơn vị hành chính mới sẽ không thu các loại phí, lệ phí khi thực hiện việc chuyển đổi giấy tờ.

Phòng Văn hóa và Thông tin

content:

content:

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 499
Số lượt truy cập: 4228353