Thông báo về việc tạm dừng tổ chức thi tuyển công chức chuyên môn làm việc tại UBND các phường thuộc quận Ba Đình năm 2022

UBND quận Ba Đình thông báo: Tạm dừng Kế hoạch tổ chức thi tuyển công chức chuyên môn làm việc tại UBND các phường thuộc quận Ba Đình năm 2022 đã được ban hành theo Quyết định số 4095/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 của UBND quận Ba Đình và Thông báo số 05/TB-HĐTD ngày 15/02/2023 của Hội đồng tuyển dụng công chức phường năm 2022.
content:

 

content:

content:

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 814
Số lượt truy cập: 2852103