Thực hiện mô hình “Khu dân cư an toàn phòng cháy chữa cháy”

Nhằm đảm bảo thực hiện một cách đồng bộ, có hiệu quả công tác phòng ngừa cháy, nổ tại các khu dân cư trên địa bàn quận đặc biệt là đối với nhà ở riêng lẻ, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh và nhà tập thể cũ, ngăn chặn kịp thời không để xảy ra các vụ cháy lớn gây thiệt hại về người và tài sản.
content:

Ngày 21/7, UBND quận ban hành Kế hoạch số 209/KH-UBND về việc triển khai kế hoạch thực hiện mô hình “Khu dân cư an toàn phòng cháy chữa cháy” trên địa bàn quận.

Theo đó, kế hoạch nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong công tác PCCC&CNCH; gắn với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức, kỹ năng PCCC&CNCH nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền; Phổ biến, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, từ đó, nâng cao hơn nữa trách nhiệm và ý thức chấp hành của người dân về công tác phòng cháy. Tuyên truyền, vận động nhân dân tự trang bị các phương tiện, trang thiết bị thiết yếu tại gia đình như bình chữa cháy, mặt nạ chống khói, thang dây; đồng thời có kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ cũng như biết cách thoát nạn khi gặp phải các tình huống cháy, nổ, đảm bảo được an toàn tính mạng bản thân, gia đình và những người xung quanh.

Kế hoạch cũng nhằm xây dựng và củng cố lực lượng PCCC&CNCH tại chỗ tại khu dân cư, tại các nhà ở hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh và nhà tập thể; nâng cao tính chủ động và khả năng sẵn sàng ứng phó, kịp thời dập tắt đám cháy, nổ xảy ra, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do cháy gây ra; Thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ: Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và vật tư hậu cần tại chỗ.

Để việc triển khai kế hoạch đảm bảo khoa học, hiệu quả, tránh hình thức, bước đầu UBND quận sẽ thực hiện thí điểm tại Khu B1- ngõ 195 Đội Cấn thuộc tổ dân phố số 10 phường Đội Cấn, quận Ba Đình; sau đó đánh giá kết quả và tiến tới nhân rộng mô hình “Khu dân cư an toàn phòng cháy chữa cháy” trên toàn quận. Theo kế hoạch việc xây dựng khu dân cư an toàn phòng cháy chữa cháy đảm bảo các tiêu chí sau:

Thứ nhất: Đối với khu dân cư cần có nội quy về phòng cháy chữa cháy, về sử dụng điện, sử dụng lửa và các chất dễ cháy, nổ phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về phòng cháy chữa cháy hoặc theo quy định của Bộ Công an; Đảm bảo giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy, giải pháp chống cháy lan, phương tiện phòng cháy chữa cháy đảm bảo số lượng và chất lượng phù hợp với quy chuẩn; Có Đội PCCC dân phòng cơ động đảm bảo về số lượng, được huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy, được trang bị đầy đủ phương tiện, trang thiết bị chữa cháy ban đầu để sẵn sàng, kịp thời đáp ứng yêu cầu chữa cháy tại chỗ.

Thứ hai: Đối với hộ gia đình cần có hệ thống điện đảm bảo an toàn về PCCC&CNCH (lắp đặt aptomat, cầu dao điện cho đường dây điện chính và các thiết bị có công suất lớn, dây dẫn đi ngầm trong tường hoặc đi trong ống gen bảo vệ, dây tải điện phù hợp với công suất tiêu thụ điện của thiết bị sử dụng …) , khu vực bếp đun nấu, nơi thờ cúng bảo đảm an toàn; 100% hộ gia đình tạo lối thoát nạn, cửa dự phòng tại ban công, chuồng cọp, lồng sắt; Tham gia đầy đủ các buổi tuyên truyền, tập huấn về công tác PCCC do cơ quan công an và chính quyền địa phương tổ chức; các hộ gia đình ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC.

Thứ ba: Hộ gia đình sinh sống kết hợp với sản xuất, kinh doanh tại khu dân cư có nội quy phòng cháy chữa cháy, về sử dụng điện, sử dụng lửa và các chất dễ cháy, nổ phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về phòng cháy chữa cháy hoặc theo quy định của Bộ Công an; Có giải pháp thoát nạn, ngăn cháy lan, ngăn khói giữa khu vực sinh sống với khu vực sản xuất, kinh doanh; Hộ gia đình sinh sống kết hợp với sản xuất, kinh doanh ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC&CNCH.

Thứ tư: Đối với nhà tập thể trong khu dân cư thành lập lực lượng PCCC&CNCH tại chỗ của khu tập thể, được trang bị phương tiện, trang thiết bị bảo hộ và dụng cụ chữa cháy và cứu nạn, đồng thời được huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH; người dân sinh sống trong khu tập thể, nhà đông hộ dân (gọi tắt là khu tập thể) được tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức an toàn PCCC&CNCH; 100% hộ dân sống trong nhà tập thể ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC&CNCH; Lắp đặt aptomat, cầu dao điện cho đường dây điện chính và các thiết bị có công suất lớn, dây dẫn đi ngầm trong tường hoặc đi trong ống gen bảo vệ, dây tải điện phù hợp với công suất tiêu thụ điện của thiết bị sử dụng.

     Xem chi tiết văn bản tại đây  >>>/documents/1062718/0/KH+209+2012++Tri%C3%AAn+khai+Th%E1%BB%B1c+hi%E1%BB%87n+m%C3%B4+h%C3%ACnh+Khu+d%C3%A2n+c%C6%B0+an+to%C3%A0n+ph%C3%B2ng+ch%C3%A1y%2Cch%E1%BB%AFa+ch%C3%A1y+tr%C3%AAn+%C4%91%E1%BB%8Ba+b%C3%A0n+qu%E1%BA%ADn+Ba+%C4%90%C3%ACnh.pdf/01df10e7-968a-36bd-da80-25be65177602?t=1626963307671

Phòng Văn hóa và Thông tin

content:

content:

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 281
Số lượt truy cập: 744108